Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ojämlika livsvillkor

Skapad 2021-03-11 15:11 i Drottninghögsskolan Helsingborg
Du har säkert hört talas om hur olika vi människor lever på jorden. En del människor lever i överflöd, andra klarar sig precis medan vissa lever i extrem fattigdom. I de allra fattigaste länderna saknas el, rent vatten, varierad mat och utbildning. Allt det vi i Sverige tar för givet.
Grundskola 4 – 6 Geografi
Du har säkert hört talas om hur olika vi människor lever på jorden. En del människor lever i överflöd, andra klarar sig precis medan vissa lever i extrem fattigdom. I de allra fattigaste länderna saknas el, rent vatten, varierad mat och utbildning. Allt det vi i Sverige tar för givet.

Innehåll

Syfte:

 • att engagera eleverna till en mer hållbar utveckling.
 • få kunskaper om hur vi kan påverka framtiden i riktning mot en mer acceptabel levnadsmiljö för oss alla.

Undervisningens innehåll:

 • hur jordens resurser är fördelade. 
 • hitta information om levnadsstandard i olika länder
 • ta del av människors arbete för att skapa en mer jämlik värld. 
 • grupparbete utifrån de mål som FN har satt upp för att göra världen mer rättvis.

Mål för arbetsområdet:

 • Jag kan berätta om människors olika levnadsvillkor.
 • Jag kan ge förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
 • Jag kan använda begrepp som global utveckling, levnadsvillkor och extrem fattigdom.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: