Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2021-03-11 15:13 i Racklöfska skolan Åre
Vasatiden
Grundskola 6 Historia
Tiden 1611-1718 kallas för Stormaktstiden Vi ska arbeta med hur Gustav Vasas barnbarn, Karl IX, tar över makten och hur hans kommande barn och släktingar styr Sverige under en tid som präglas av krig, lidande och död. Men Sverige utvecklar också viktiga industrier, städer, postgången, universitet vilket har påverkat oss och det samhälle som vi lever i idag.

Innehåll

Förväntat resultat:

Efter detta område förväntas du kunna följande:

  • Några historiska personer under denna tidsperiod
  • Begrepp som kännetecknar denna tidsperiod
  • Känna till hur konsekvenserna av krigandet påverkade befolkningen och Sverige under denna tid, på gott och ont
  • Känna till hur olika händelser som skett under stormaktstiden har påverkat oss och vårt samhälle idag

 

Examinationsuppgifter:

Dina förmågor och kunskaper kommer att bedömas genom lektionsuppgifter, diskussioner och ett skriftligt läxförhör.

Bedömning:

Hur du deltar i olika aktiviteter under lektioner samt att följa hur ditt resonerande och analyserande växer under arbetets gång som mynnar ut i ett skriftligt läxtest.

Undervisning

  • Vi kommer att läsa i boken Puls historia och arbeta med instuderingsfrågor, diskutera och resonera enskilt och i grupp om händelser och personer under denna tidsperiod samt se på filmer från inläsningstjänst om stormaktstiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: