Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resonemang och problemlösning

Skapad 2021-03-11 15:21 i Konradsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Matte planering: Resonemang och problemlösning Tid: V10-13 Syftet med undervisningen är att eleverna ska utveckla sina förmågor: - Lösa matematiska problem och beräkningar med metoder - Kunna föra och följa matematiska resonemang - Kommunicera och redogöra för beräkningar och slutsatser Centralt innehåll • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder. • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden. Förmågor som bedöms: · Kommunikation · Metod vid Problemlösning · Föra och följa resonemang Arbetssätt: · Genomgångar · Eget arbete · Gruppdiskussioner · Problemlösning Denna planering är preliminär och kan ändras något. Vecka Mån/tisdag Tis/Onsdag Tors/fre Mål: 10 Mönster och formler Sid: 153-155, 164, 189-190, 196-197, 295, 327-330 Stenciler Mönster och formler Sid: 153-155, 164, 189-190, 196-197, 295, 327-330 Stenciler Mönster och formler Sid: 153-155, 164, 189-190, 196-197, 295, 327-330 Stenciler Kan: Har en metod för att kunna skriva talföljder. Bra om du kan skriva en enkel formel utifrån ett givet mönster 11 Pythagoras sats Sid: 177-179, 185, 278 Stenciler Pythagoras sats Sid: 177-179, 185, 278 Stenciler Problemlösning Sid: 172-175, 180, 182-184, 188-191, 261 Stenciler Kan: Kan lösa enkla problem med Pythagoras sats 12 Problemlösning Sid: 172-175, 180, 182-184, 188-191, 261 Stenciler Problemlösning Sid: 172-175, 180, 182-184, 188-191, 261 Stenciler’ Problemlösning Sid: 172-175, 180, 182-184, 188-191, 261 Stenciler Har en metod att lösa enklare problem. 13 Problemlösning E-A prov(9B tisdag och 9A onsdag) Moment: Problemlösning E Kan Exempeluppgifter I en triangel är de tre vinklarna x, 2x och 3x. Hur stor är varje vinkel? Omkretsen på en rektangel är 60 m. Rektangelns ena sida är x m och den andra är 5 gånger så lång. Beräkna arean på rektangeln. Summa av tre tal som följer efter varandra är 93. Vilka är de tre talen? Beräkna längden av på hypotenusan om du vet längden på katedern i en rätvinklig triangel. Problemlösning E-A Exempeluppgifter: 1) Kan lösa svårare problem med hjälp av phytagaros sats. Se sig 285 uppg 6202 2) På en parkering med motorcyklar och bilar finns det 94 fordon och totalt 310 däck. Hur många bilar finns det på parkeringen? 3) E-A exempeluppgift för resonemang Länkar: Algebra och mönster: https://www.youtube.com/watch?v=fIU8U1iGVKo https://www.youtube.com/watch?v=xjYurywHu1M Problemlösning: https://app.studi.se/l/problemloesning-i-matematik https://app.studi.se/l/pythagoras-sats https://www.youtube.com/watch?v=yFrc6mxt7RA https://www.youtube.com/watch?v=4__DA1QYH9o https://www.youtube.com/watch?v=J791Ol0CLVU Bedömning sker: På lektionerna (muntligt/diskussioner, skriftligt), via exit note, prov Bedömningen avser E C A Förmågan att lösa matematiska problem I vilken grad eleven kan tolka problemsituationer, lösa olika problem samt resonera om och värdera lösningarnas rimlighet. Kvaliteten på de strategier, metoder och modeller som används samt förmågan att finna alternativa tillvägagångssätt. Eleven löser delar av problemen med strategier och metoder som delvis fungerar Eleven löser problemen nästan helt med strategier och metoder som fungerar. Eleven löser alla delar av problemen med lämpliga strategier och metoder. Förmågan att föra, följa och värdera matematiska resonemang Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt, med viss anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt med god anpassning till syfte och sammanhang. Förmågan att kommunicera i tal och skrift I vilken grad eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt genom att använda lämpliga uttrycksformer Redovisningen är möjlig att förstå och går delvis att följa även om det matematiska språket har brister och felaktigheter. Redovisningen är lätt att förstå och följa men kan vara knapphändig. Det matematiska språket används på ett acceptabelt sätt Redovisningen är strukturerad och tydlig med ett korrekt och lämpligt matematiskt språk.
Grundskola 7 – 9 Matematik
Problem är till att lösas.

Innehåll

Matte planering: Resonemang och problemlösning

Tid: V10-13

Syftet med undervisningen är att eleverna ska utveckla sina förmågor: 

 

-       Lösa matematiska problem och beräkningar med metoder  

 

-       Kunna föra och följa matematiska resonemang

 

-       Kommunicera och redogöra för beräkningar och slutsatser

 

 Centralt innehåll

 

  • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

 

 Förmågor som bedöms:  

 

·       Kommunikation

 

·       Metod vid Problemlösning 

 

·       Föra och följa resonemang

 

 Arbetssätt: 

 

·       Genomgångar 

 

·       Eget arbete 

 

·       Gruppdiskussioner

 

·       Problemlösning

 

 DDenna planering är preliminär och kan ändras något.

 

Vecka

Mån/tisdag

Tis/Onsdag

Tors/fre

Mål:

10

 Mönster och formler

Sid: 153-155, 164, 189-190, 196-197, 295, 327-330

Stenciler

 Mönster och formler

Sid: 153-155, 164, 189-190, 196-197, 295, 327-330

Stenciler

 Mönster och formler

Sid: 153-155, 164, 189-190, 196-197, 295, 327-330

Stenciler

Kan: Har en metod för att kunna skriva talföljder. 

Bra om du kan skriva en enkel formel utifrån ett givet mönster

11

Pythagoras sats

Sid: 177-179, 185, 278

Stenciler

 

 

Pythagoras sats

Sid: 177-179, 185, 278

Stenciler

 

 

 

Problemlösning

Sid: 172-175, 180, 182-184, 188-191, 261

Stenciler

 

 

 

Kan: Kan lösa enkla problem med Pythagoras sats

12

Problemlösning

Sid: 172-175, 180, 182-184, 188-191, 261

Stenciler

 

Problemlösning

Sid: 172-175, 180, 182-184, 188-191, 261

Stenciler’

 

Problemlösning

Sid: 172-175, 180, 182-184, 188-191, 261

Stenciler

Har en metod att lösa enklare problem.

13

Problemlösning

E-A prov(9B tisdag och 9A onsdag)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moment: Problemlösning

E

Kan

Exempeluppgifter

I en triangel är de tre vinklarna x, 2x och 3x. Hur stor är varje vinkel?

 Omkretsen på en rektangel är 60 m. Rektangelns ena sida är x m och den andra är 5 gånger så lång.  Beräkna arean på rektangeln.

 

Summa av tre tal som följer efter varandra är 93. Vilka är de tre talen?

 

Beräkna längden av på hypotenusan om du vet längden på katedern i en rätvinklig triangel.

 

Problemlösning E-A Exempeluppgifter:

 

1)    Kan lösa svårare problem med hjälp av phytagaros sats. Se sig 285 uppg 6202

 

 

 

2)    På en parkering med motorcyklar och bilar finns det 94 fordon och totalt 310 däck. Hur många bilar finns det på parkeringen?

 

 

 

3)     

 

En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

 

E-A exempeluppgift för resonemang

 

 

 

Länkar:

 

Algebra och mönster:

https://www.youtube.com/watch?v=fIU8U1iGVKo

https://www.youtube.com/watch?v=xjYurywHu1M

Problemlösning:

https://app.studi.se/l/problemloesning-i-matematik

https://app.studi.se/l/pythagoras-sats

https://www.youtube.com/watch?v=yFrc6mxt7RA

https://www.youtube.com/watch?v=4__DA1QYH9o

https://www.youtube.com/watch?v=J791Ol0CLVU

Bedömning sker: På lektionerna (muntligt/diskussioner, skriftligt), via exit note, prov

Bedömningen avser

                 E

                  C

              A

Förmågan att lösa matematiska problem

I vilken grad eleven kan tolka problemsituationer, lösa olika problem samt resonera om och värdera lösningarnas rimlighet.

Kvaliteten på de strategier, metoder och modeller som används samt förmågan att finna alternativa tillvägagångssätt.

Eleven löser delar av problemen med strategier och metoder som delvis fungerar

 

 

Eleven löser problemen nästan helt med strategier och metoder som fungerar.

 

 

Eleven löser alla delar av problemen med lämpliga strategier och metoder.

 

 

 

Förmågan att föra, följa och värdera matematiska resonemang

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt, med viss anpassning till syfte och sammanhang.

 

 

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.

 

 

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt med god anpassning till syfte och sammanhang.

 

 

Förmågan att kommunicera i tal och skrift

I vilken grad eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt genom att använda lämpliga uttrycksformer

Redovisningen är möjlig att förstå och går delvis att följa även om det matematiska språket har brister och felaktigheter.

 

 

Redovisningen är lätt att förstå och följa men kan vara knapphändig. Det matematiska språket används på ett acceptabelt sätt

 

Redovisningen är strukturerad och tydlig med ett korrekt och lämpligt matematiskt språk.

 

 

 

 Alla exempeluppgifter kom inte med här ni har det i teams. Vill vårdnadshavare se det måste eleven logga in. 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: