Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt åk 7

Skapad 2021-03-11 15:34 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 7 Svenska
I det här projektet ska ni läsa en bok, skriva läsloggar och samtala om böckerna tillsammans med lärare och skolbibliotekarie. Vi läser i skolan men ni kommer också att behöva läsa hemma.

Innehåll

 

Schema

Vecka 

Tisdag

Torsdag

Fredag

10 

Studiedag

Intro + välja bok och läsa

Info om upplägg +läsa

11 

Skriva läslogg

Boksamtal 1                     

Läsa

12 

Skriva läslogg

Boksamtal 2

Läsa

13 

Skriva läslogg

Boksamtal 3

Läsa

14 

Påsklov

Påsklov

Påsklov

15 

Skriva läslogg Boksamtal

Boksamtal 4

 

 

Projektets olika moment

Läsa

Du kommer läsa en bok. Om du brukar läsa eller om du aldrig har läst en hel bok innan, spelar ingen roll. Du kommer klara av detta! Ibland kan det kännas jobbigt att läsa, så är det för alla. Om du ofta känner att det är jobbigt att läsa, prata med din lärare eller skolbibliotekarien. Det finns alltid lösningar.


Skriva läslogg

Samtidigt som du läser din bok ska du skriva läslogg, som utgår ifrån olika frågor. Gemensamt för alla loggar är att du ska reflektera över och diskutera vad du läst. Du kanske känner igen dig i en situation i boken eller så blir du tex arg och upprörd över en händelse. Skriv då ner det och ge exempel med citat.  

Dina läsloggar kommer du skriva i ett och samma dokument som du delar med mig och lämna in när du skrivit alla fyra.    

Tänk på att hänvisa till texten! Skriv alltid titeln på boken kursivt (Perfekt väder för lidande) och författaren hänvisar du till med antingen både för- och efternamn (Åsa Asptjärn), bara efternamn (Asptjärn) eller som författaren.  

 
Delta i boksamtal

Innan boksamtalet har du läst och skrivit läsloggen. Det kan vara bra att ta med anteckningar till boksamtalet för att komma ihåg vad du läst och vad du tänkt kring det. 
 

Vid boksamtal är det bra att tänka på: 

·       Säg någonting. Även om du inte har haft möjlighet att läsa i boken eller skriva läslogg kan du alltid pratat om något annat som har med boken att göra.  

·       Lyssna på de andra i gruppen. Besvara varandras inlägg och ställ frågor till varandra. 

·       Prata till varandra. Boksamtalet är mellan er elever i gruppen. Tanken är att ni ska prata med varandra och diskutera det ni läst. Läraren eller skolbibliotekarien är med som stöd om ni behöver hjälp med att komma igång, men är inte den som ska driva hela samtalet.  

 

 

Här finns häftet i sin helhet. 

Uppgifter

 • Läsloggar

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  C 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Sv  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Läsprojekt åk 7

F
E
C
A
Läsa
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Samtala och Lyssna
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: