Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma - Prio 8:2 Algebra

Skapad 2021-03-11 15:43 i Rättviksskolan Rättvik
Mall prio 8 kap 2, Ytterbyskolan
Grundskola 8 Matematik
Algebra, kap 2, sid 46-85 Inom algebran använder man bokstäver och symboler för att förenkla och lösa problem. Algebran är ett eget område inom matematiken, men också ett hjälpmedel inom många matematiska och naturvetenskapliga områden. Med hjälp av algebra kan man förutspå väder, skicka upp satelliter runt jorden och konstruera avancerade datorer. I detta kapitel kommer du att använda symboler för att tolka vardagliga situationer och lösa problem. Du kommer också att lära dig mer om mönster, ekvationer och problemlösning.

Innehåll

Avsnitt
2.1 Mönster
2.2 Mönster och formler
2.3 Uttryck med paranteser
2.4 Multiplikation med en parantes
2.5 Ekvationer
2.6 Mer om ekvationer
2.7 Problemlösning med ekvationer

Begrepp
algebra
mönster
aritmetisk talföljd
formel
numeriskt uttryck
algebraiskt uttryck
variabel
förenkla
likhet
ekvation
obekant
prövning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: