Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friktion, tyngdkraft och jämvikt åk 2

Skapad 2021-03-11 16:00 i Björksätraskolan F-9 Sandviken
Pedagogisk planering för friktion och tyngdkraft.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Pedagogisk planering om friktion, tyngdkraft och jämvikt.

Innehåll

 

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • kunna samtala om tyngdkraft, friktion, tyngdpunkt och jämvikt i relation till lek och rörelse.
 • utifrån instruktioner utföra undersökningar i fysik, och använda fysikens begrepp för att beskriva och förklara fysikaliska samband.

Du kommer få möjligheten att:

 • förutspå och undersöka friktion, tyngdkraft, tyngdpunkt och jämvikt med hjälp av bland annat skolgårdens lekredskap.
 • se filmer
 • lyssna på genomgångar
 • samtala och diskutera
 • skriva faktameningar i NO-boken

 

FRIKTION

Lektion 1 

 • Vi börjar med en öppen fråga till klassen. Vad vet vi om friktion?     

 • Vi ser en film om friktion: Superhemligt datorbuset samt friktion.

 

 • Förklaring friktion: Vad är friktion egentligen? Jo, med friktion menar man hur bra eller dåligt något glider. Om vi till exempel sandar på is så ökar vi friktionen och det blir inte alls lika halt längre. Men om vi oljar en cykel så minskar vi istället friktionen. Det blir halare och hjulen snurrar bättre. 

 • Försök: Fyra skor väljs ut. Eleverna ska skriva en hypotes om vilken sko som glider bäst och sämst. De skriver i sina NO-böcker. Vi släpper olika slags skor från ett lutande plan (en planka). Eleverna skriver resultatet i sina NO-böcker. Eleverna kan rita en bild till om det finns tid. Vi diskuterar resultatet och försöker dra en slutsats. Varför glider vissa skor bättre och andra sämre? 

 

 

Lektion 2 

 • Börja inomhus: sammanfatta och repetera förra lektionen. Förbered eleverna på uppdraget utomhus: i grupper om cirka 4-5 elever ska de undersöka tre olika material (sopsäck, stjärtlapp, på rumpan (täckbyxor)) glider i en pulkabacke. Grupperna samtalar om sina hypoteser innan vi går ut. Vi går ut och genomför försöket utomhus. OBS! Använd hjälm! 

 •  
 • När alla elever har kommit in så skriver vi en gemensam dokumentation utifrån diskussionen och uppdraget. Läraren skriver på datorn och eleverna formulerar vad läraren ska skriva. Glöm ej att skriva slutsats, både på ett konkret och abstrakt sätt.  

 • Skriv ut och klistra i NO-böckerna.  

 •  
 • Om det finns tid över diskuterar eleverna friktion som de har mött i vardagen.  

Lektion Tyngdkraft

Film tyngdkraft

NO-tv : Tyngdkraft - Play - NE

 

Lektioner Jämvikt

 Film Jämvikt/Balans

NO-tv : Balans - Play - NE

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3

Matriser

NO
Tyngdkraft, friktion, jämvikt och balans

Begreppet tyngdkraft
Du känner till begreppet tyngdkraft och kan förklara det med hjälp av en vuxen.
Du känner till begreppet tyngdkraft och kan förklara vad det betyder på egen hand.
Du känner till och kan förklara begreppet tyngdkraft. Du kan diskutera och ge exempel på när vi märker av tyngdkraften.
Begreppet friktion
Du känner till begreppet friktion och kan förklara det med hjälp av en vuxen.
Du känner till begreppet friktion och kan förklara vad det betyder på egen hand.
Du känner till och kan förklara begreppet friktion. Du kan diskutera och ge exempel på när friktionen är hög och låg.
Begreppen jämvikt och balans
Du känner till begreppen jämvikt och balans och kan förklara dem med hjälp av en vuxen.
Du känner till begreppen jämvikt och balans och kan förklara vad de betyder på egen hand.
Du känner till och kan förklara begreppen jämvikt och balans. Du kan diskutera kring vad som krävs för att få jämvikt och balans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: