Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikboken Alfa kap 3 och 4

Skapad 2021-03-11 16:15 i Rindö skola Vaxholm Stad
Vi arbetar med Matematikboken åk 4.
Grundskola 4 Matematik
Matematik åk 4, kapitel 3 och 4

Innehåll

Arbetsområde

Kapitel 3 och 4

Tid och numerisk räkning.

Arbetssätt

Vi har gemensamma genomgångar och därefter arbetar eleverna.

Eleverna rättar själva sina räknehäften när de är klara med veckans mål.

När eleverna är klara med "gröna & blå-uppgifter (1-2)" eller "blå & lila-uppgifter (2-3)" jobbar de vidare med, "Blandade uppgifter", "Fördjupning", Problemlösning" eller extrauppgifter/extraboken Utmaningen.

Vid vissa tillfällen jobbar eleverna i grupp med "Problemlösning" eller andra typer av uppgifter som t ex öppna frågor dvs där svaret kan variera beroende på vilka vad gruppen väljer att använda för räknemetod och vilka förhållande de väljer att använda.

Vissa moment arbetar vi med laborativt.

Eleverna får även möjlighet att jobba med olika matematikspel där de färdighetstränar de olika räknesätten.

Mål

Du ska :

 • veta hur man skriver och läser av tid
 • veta skillnaden på analog och digital visning
 • kunna räkna med tid
 • ställa upp och avläsa diagram och tabeller 
 • kunna räkna med medelvärde
 • kunna multiplicera med 10, 100 & 1000
 • kunna räkna med avrundning och överslag
 • kunna räkna med bråk 

Redovisningsform

Eleverna arbetar med sina uppgifter i räknehäften och rättar en hel del själva

Provräkning görs efter avslutat kapitel. 

Arbetsuppgifter kan i vissa fall redovisas muntligt.

Tester, läxor och diagnoser (rättas av pedagog).

Bedömning

Resultat i det enskilda arbetet. 
Deltagande i diskussioner i problemlösningsgrupper.
Provräkningar/Diagnoser.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Matematikboken Alfa

Ny nivå
Ny nivå
Tid
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 3
Jag vet hur man skriver tid
Jag kan läsa av digital och analog tid
Jag kan räkna med tid
Jag vet att det finns fler enheter för tid
Tabeller och diagram
Även detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 3.
Jag kan läsa av tabell och diagram
Jag vet hur man räknar ut medelvärde
Numerisk räkning
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 4.
Jag kan räkna multiplikation och division med 10, 100 och 1000
Jag förstår hur multiplikation med tal som slutar på 0 hänger ihop.
Jag förstår hur division som slutar på 0 hänger ihop.
Jag kan räkna med avrundning och överslagsräkning.
.Jag förstår vad ett bråk är.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: