Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling - vi följer olika livscyklar

Skapad 2021-03-11 16:16 i Ekebacken förskola Kungälv
Förskola
Kärna förskoleenhet arbetar med ett gemensamt tema. Ett arbetssätt som strävar efter att främja gemenskapen och likvärdigheten på förskolorna i Kärna. Vi har gemensamt beslutat på enheten att vi kommer att arbeta med Hållbar utveckling inriktat på Kretslopp det här läsåret. Vi kommer att följa grodans- och fjärilens livscykel.

Innehåll

Nuläget

Barnen i gruppen är i åldrarna 1-2 år. Vi har under året följt barnens intresse kring Babblarna. Som ett led i detta kommer Dadda att flytta in hos oss och presentera naturkunskap för oss. Vi kommer att fördjupa oss i grodans och fjärilens livscykel. Barnen får en chans att studera djurens olika utvecklingsstadier på nära håll.


Syfte

Vi vill att barnen ska förstå vikten av att värna om, och visa respekt och hänsyn för levande djur.


Mål

  • Att barnen får ökad förståelse kring fjärilen och grodans livscykel.  
  • Att barnen lär sig nya ord och tecken inom temat.

Genomförande

Under våren kommer vi, med hjälp av Dadda, att följa grodyngel och fjärilslarver i deras olika utvecklingsstadier, från ägg-yngel och groda, samt larv - puppa och sedan till fjäril. Barnen blir delaktiga och får hjälpa till att mata djuren. Vi kommer att ta ansvar tillsammans för att de mår bra, avslutningsvis kommer vi att släppa ut fjärilarna och grodorna i naturen

Utöver detta kommer vi även att;

Skapa med olika material och tekniker

Sjunga och dansa med innehåll kopplat till temat

Stimulera och utmana barnen i deras språkutveckling, med hjälp av nya ord och begrepp och för att de skall få ökat ordförråd. Vi kommer även presentera olika tecken (TAKK) som är kopplat till projektet.

Vi studerar också olika fjärilar som finns i Sverige och spanar efter fjärilar ute i det fria.

Dokumentation

Vi dokumenterar på Unikum i gruppens lärlogg, även i det enskilda barnets lärlogg, samt genom pedagogisk dokumentation inne på vår hemvist. Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk, observationer och med anteckningar.

Utvärdering

Reflektion och analys sker fortlöpande i arbetslaget. Utefter det arbetar vi vidare med projektet under hela våren.

Ansvar

Alla i arbetslaget ansvarar gemensamt för planering, genomförandet och utvärdering.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: