Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma, åk 9. Kapitel 4 - Procent och statistik (uppl. 3)

Skapad 2021-03-11 16:15 i Rättviksskolan Rättvik
Grundskola 9 Matematik
Att kunna förstå vad procent är och att kunna räkna med procent är viktiga vardagskunskaper. Prisändringar, löneförhandlingar, räntesatser, sportprestationer och många andra saker är ofta angivna i procent. I detta avsnitt skall vi arbeta med att beräkna andelar, delar och det hela, procentenheter samt förändringsfaktor. Vi kommer även lära oss mer om statistik och olika lägesmått samt spridningsmått.

Innehåll

Kunskaper att uppnå:

Du kommer arbeta med följande moment:

 • Beräkna delen
 • Beräkna det hela
 • Beräkna andel
 • Förändringsfaktor
 • Upprepad förändring
 • Statistik
 • Procentenheter

Dessutom kan du lära mer om:

 • Problemlösning med procent
 • Mer om statistik
 • Promille och ppm

Undervisningens innehåll

Arbetssätt:

Muntliga genomgångar
Paruppgifter
Problemlösning
Individuellt arbete i matteboken
Videoklipp
Nomp
Kunskapsmatrisen


Begrepp/Matteord

procentform, bråkform, decimalform, delen, det hela, andelen, förändringsfaktor, ränta, räntesats, inlåningsränta, procentenhet och promille, spridningsmått, lägesmått, medelvärde, median, typvärde, variationsbredd, lådagram, nedre kvartil, övre kvartil, kvartilavstånd, promille, ppm 


Bedömning

 • Hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i par/grupp
 • Hur du arbetar med dina uppgifter, vilken kvalitet du visar i dina uträkningar och matematiska resonemang
 • Skriftligt prov
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: