Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - Bygga med ärtor och tandpetare, åk 4, vt21

Skapad 2021-03-11 16:38 i Gröndalsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Teknik
Teknik - Bygga med ärtor och tandpetare

Innehåll

Syfte


Syftet med undervisningen i teknikuppgiften Bygga med ärtor och tandpetare är att du ska

 • utveckla ditt intresse för teknik och din förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

Undervisningens innehåll

Vad?

Ni ska bygga en valfri konstruktion/byggnad med hjälp av tandpetare och ärtor. Byggnaden ska vara hållbar och stabil.

Ni ska diskutera frågan: "Vad kan förbättras i konstruktionen för att den ska bli mer hållfast och stabil?" 

Du ska dokumentera ert arbete med en skiss där man ser byggnaden från tre olika håll: från ovan, framifrån och från sidan. 

Följande centrala innehåll ur kursplanen för teknik kommer vi att beröra:

Hur?

Du ska...

 • rita en skiss på hur ni har tänkt ert bygge innan ni sätter igång. 
 • bygga en konstruktion (byggnad) av tandpetare och ärtor tillsammans med en kamrat. 
 • rita av ert färdiga bygge och jämföra med er skiss. 
 • samtala och diskutera om ni kan förbättra er konstruktion. 

 

Bedömning

Jag tittar på:

 • hur väl du samarbetar med din grupp. 
 • hur hög er konstruktion blir.
 • hur hållbar/stabil konstruktionen är. 
 • designen på er konstruktion. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Bygga med ärtor och tandpetare

>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>>
Genomföra
 • Tk  E 6
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
 • Tk  A 6
Du behöver stöd av pedagog för att kunna bygga.
Du behöver lite handledning av pedagog eller kamrater för att kunna bygga .
Du bygger självständigt .
Dokumentation
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Du behöver stöd av pedagog för att kunna göra en skiss från tre olika håll.
Du behöver lite stöd av pedagog eller kamrat för att kunna göra en skiss från tre olika håll.
Du kan göra en skiss från tre olika håll.

Tk
Teknik

Rubrik 1

1
Ännu ej påbörjat område.
2
3
4
Beskriva konstruktioner
Du kan ge exempel och beskriva på ett enkelt sätt hur några hållbara konstruktioner, som du känner till, byggs upp och vilka material man använder.
Du kan ge exempel och beskriva på ett utvecklat sätt hur några hållbara konstruktioner, som du känner till, byggs upp och vilka material man använder. Du kan beskriva på ett välutvecklat sätt vad de har gemensamt.
Du kan ge exempel och beskriva på ett väl utvecklat sätt hur några hållbara konstruktioner, som du känner till, byggs upp och vilka material man använder. Du kan beskriva på ett välutvecklat sätt vad de har gemensamt.
Konstruera
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett ganska bra sätt att lösa problem och gör enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett bra sätt att lösa problem och gör utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett mycket bra sätt att lösa problem och gör välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Val av metoder
Du kan hjälpa till att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Redovisa
Du kan visa på ett ganska bra sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett enkelt sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett bra sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett mycket bra sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett mycket bra sätt hur du har tänkt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: