Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund och kamratskap

Skapad 2021-03-11 17:06 i Fjällbacka förskola Tanum
Förskola
Relationer, värdegrund och allas lika värde.

Innehåll

Var är vi: 

Vi pedagoger ser behov av att arbeta samman barngruppen som helhet, vi upplever att gruppen behöver stöd i att stärka sina kamratrelationer. I nuläget bildas små grupperingar som i sin tur medför utanförskap. Vi ser och hör en förändrad attityd i barngruppen som visar sig i hårda ord, gester och blickar.

Vart ska vi: 

Vi vill tillsammans med barnen skapa en gemytlig gruppdynamik där vi lägger fokus på att alla ska ha sin plats i gruppen. På Florö ska alla känna sig hemma och vi vill att barnen ska få känslan av ett stort ”Vi”. Tillsammans är vi starka, därför vill vi stärka barnen i att alla har olika egenskaper och det ska vi uppmuntra. Vi vill även öppna upp för nya kamratrelationer som kan bidra till att fler känner trygghet på förskolan. 

Hur gör vi: 

Vi kommer under vårterminen lägga stort fokus kring hur man anser att man själv ska vara för att vara en bra kamrat och förebild. Pedagogerna kommer att använda sig av dramatiseringar för att kunna problematisera olika situationer. Draken vilja kommer att komma tillbaka till oss, och vara pedagogens förlängda arm vid reflektioner tillsammans med barnen. Vi ser ett ökat intresse för digitala verktyg och därför har vi planerat för att använda oss av bee bootsen, här tänker vi bygga banor tillsammans med barnen. På banan kommer vi stöta på dilemman som gör att barnen får reflektera, dilemman kring värdegrund. Vi kommer också att utöka samarbetsövningar med uppdragskort som bidrar till rörelse i vår utemiljö. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: