Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

fiskar i vattnet

Skapad 2021-03-11 17:23 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundsärskola 6 – 9 Bild
Eleverna utvecklar fantasier och kreativitet, utvecklar fingermotorik, använder olika tekniker.

Innehåll

Du ska välja själv, vill du göra uppgiften själv eller med en eller flera klasskamrater.

Ni ska rita eller klippa av färgpapper olika fiskar.

Ni ska göra en akvarium för dem. 

Ni ska göra eller rita stenar, snäckor, växter, koraller och sanden som ska vara på botten.

Ni ska placera fiskarna på rätta ställen att bilden som helhet fungerar bra.

 

Här är några exempel för inspirationen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Syfte med undervisningen - Varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?

 

2. Centralt innehåll - Vad ska du arbeta med?

Presentera vilka olika typer av arbetssätt som eleven kommer att möta.

Tänk på att beskriva aktiviteterna under lektionerna. Hur kommer eleven arbeta digitalt? Hur kommer eleven att få arbeta språkutvecklande med de särskilda ämnesspecifika begreppen? Vilken lässtrategi kommer eleven att använda? Vilka modeller kommer eleven att få möta? Ska eleven arbeta enskilt, i par eller i grupp? Föreläsningar? Studiebesök? 

4. Hjälp - Hur får du stöd för att klara arbetet?

Presentera hur på vilka sätt som eleven kan få det stöd som den behöver för att klara uppgifterna.

Tänk på att få med både stöd från dig som lärare, elevassistent om det finns samt det stöd eleven kan få av andra elever genom exempelvis grupparbete och gruppdiskussioner. Kommer någon annan lärare in och stöttar under lektionen? Kan eleven använda läxhjälpen? Kan eleven arbeta vidare på lovskola (gäller svenska, matematik och engelska).

5. Redovisningsform - Hur och när ska du visa vad du kan?

Presentera om det ska vara muntligt, skriftligt, eget skapande eller något annat.

Tänk på att säkerställa att alla elever får tillgång till de anpassningar som eleven behöver och har rätt till. Skriv vilket datum som är provdatum alternativt deadline för inlämning.

 

Matriser

Bl
Kunskapskrav från Lgr11

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Del från kunskapskrav
Del från kunskapskrav
Del från kunskapskrav
Del från kunskapskrav
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: