Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO åk 4 - Vatten och luft

Skapad 2021-03-11 19:34 i Färlövs skola Kristianstad
Vatten och luft åk 4
Grundskola 4 Kemi
Vatten är ett av de viktigaste ämnena på vår jord och luft varken syns eller luktar. Men vad är vatten och luft egentligen och vad har de för egenskaper?

Innehåll

Detta ska du lära dig om:

 • vattnets egenskaper, olika former och kretslopp.  
 • luftens egenskaper och sammansättning.
 • att beskriva en vattenmolekyl
 • var vattnet i kranen kommer ifrån.
 • hur du ka påverka vatten och luft.

Begrepp:

Atom, molekyl, avdunstning, kondensering, gasform, fast form, flytande form, frysa, smälta, vattnets kretslopp, atmosfär, syre, koldioxid

Arbetssätt:

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Arbeta med uppgifter på google classroom.
 • Några filmer.
 • Genomföra undersökningar, både gemensamma och i grupp.

Bedömning:

Du kommer att få två bedömningsuppgifter. En som handlar om vatten och en som handlar om luft.

Du kommer också få visa att du kan genomföra undersökningar i kemi.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Koll på NO åk 4 - Vatten och luft

Förmåga att föra resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten.
Du behöver stöd när du ska föra resonemang om egenskaperna vatten och luft.
Du kan föra enkla resonemang om egenskaperna hos luft och vatten.
Du kan föra resonemang om egenskaperna hos luft och vatten.
Förmåga att använda sig av kemins begrepp inom området vatten och luft och att kunna förklara dessa.
Du behöver stöd när du ska använda och förklara begreppen.
Du använder några begrepp och förklarar dessa på ett enkelt sätt med ett visst stöd.
Du använder begreppen och förklarar dessa på ett utvecklat sätt.
Förmåga att följa och genomföra en undersökning
Du kan genomföra en undersökning med stöd.
Du kan genomföra en undersökning
Du kan genomföra en undersökning på ett systematiskt och noggrant sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: