Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atomfysik VT 21

Skapad 2021-03-11 20:58 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Arbetsområde: År 9 Atom och kärnfysik
Grundskola 7 – 9 Fysik
Syfte med detta område är att eleverna skall ha förståelse för hur man bör använda i framtiden radioaktiva ämnen och ha förståelse att de finns både på gott och ont eller rättar sagt att dessa ämne både räddar och tar liv.

Innehåll

Centralt innehåll

 

Det här kommer vi att göra

 • Genomgångar
 • Gruppdiskussioner
 • Inlämningsuppgifter

 

 

Kunskapsmål efter avslutat arbetsområde.

Du ska känna till följande begrepp: 

Atom

Atomnummer

Masstal 

Isotop                     

Strålning                     

Radioaktivitet                

Halveringstid 

Fission

Fusion 

Du kommer få lära dig: 

 • hur den klassiska fysiken genomgick en revolution i början av 1900-talet och hur  det förändrade vår syn på naturen och vårt sätt att leva 

 

 • hur det gick till när forskarna upptäckte att atomen bestar av mindre delar och hur forskningen om atomens inre pågår än idag

 

 • hur en atom är uppbyggd och vad isotoper är för något

 

 • Hur periodiska systemet är uppbyggt och vad man kan utläsa av det

 

 • hur elektromagnetisk strålning skapas, till exempel ljus och röntgenstrålning

 

 • hur det gick till nar forskarna upptäckte radioaktiva ämnen och hur det har förbättrat människans levnadsvillkor

 

 • hur man mäter strålning, till exempel med GM-rör och dosimeter, och hur man skyddar sig mot strålning

   

 • hur kärnvapen utvecklats och hur strålning kan påverka människokroppen

   

 • hur vi använder strålning i till exempel medicinsk utrustning och for att fastställa åldern på gammalt organiskt material

   

 • hur vi lärt oss hantera kärnenergi for att bygga kärnkraftverk samt hur det påverkat vara livsvillkor

   

 • samtala om och argumentera for kärnenergins för- och nackdelar samt hur vi kan lösa samhällets energibehov i framtiden

 

 

 

Uppgifter

 • Inlämningsuppgift i atom- och kärnfysik

 • Inlämningsuppgift i atom-och kärnfysik

 • Inlämningsuppgift i atom-och kärnfysik

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fysik- Atom och kärnfysik Förmågor som bedöms

F
E
C
A
Resonemang /diskussion
Du har ett bristfälligt resonemang om atom och kärnfysik.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop
Begrepp
Du har bristfällig kunskap om atom och kärnfysik
Du har grundläggande kunskaper om atom och kärnfysik visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om atom och kärnfysik och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om atom och kärnfysik och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: