Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 8

Skapad 2021-03-11 21:05 i Britsarvsskolan Falun
Geometri i planet och i rummet
Grundskola 8 Matematik
Inom arbetsområdet kommer du att lära dig att räkna ut area på några vanliga geometriska former samt volym på olika rymdgeometriska kroppar. I praktiska sammanhang så som matlagning och bakning är de matematiska enheterna t ex kubikdecimeter och kubikcentimeter opraktiska så därför kommer vi även att arbeta med volymenheterna liter, deciliter, centiliter och milliliter.

Innehåll

Syfte

 Syftet med arbetsområdet är att du ska få utveckla din förmåga att:

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • föra och följa matematiska resonemang
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Detta ska vi arbeta med (centralt innehåll)

 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Detta ska du kunna:

 

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • Utföra beräkningar för omkrets, area och volym för olika geometriska figurer.
 • Använda lämpliga enheter för omkrets, area och volym.
 • Använda och förstå matematiska begrepp.
 • Rita geometriska figurer.

 

Begrepp:

Efter avslutat arbetsområde ska du förstå och kunna använda dessa begrepp:

Omkrets, cirkel, diameter, radie, area, parallellogram, rektangel, romb, kvadrat, triangel, rätblock, kub, prisma, pyramid, cylinder, kon, basyta, mantelyta, klot.

 

Bedömningsunderlag

Under det här arbetsområdet kommer följande att ligga till grund för bedömning:

 • Skriftligt prov

 

Matriser

Ma
Bedömningsmatris matematik

Insats krävs
E
C
A
Använda och förstå begrepp
Eleven har...kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i...sammanhang på ett...fungerande sätt.
..grundläggande... välkända...i huvudsak...
...goda...bekanta...relativt väl...
....mycket goda... nya...väl fungerande...
Resonemang
leven för ..underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan...att ge ...förslag på alternativt tillvägagångssätt.
enkla och till viss del ...bidra till...något..
utvecklade och relativt väl..något..
..väl..något. välutvecklade och väl..
Kommunikation
leven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett...fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med...anpassning till syfte och sammanhang.
...i huvudsak...viss
...ändamålsenligt...förhållandevis god...
...ändamålsenligt och effektivt....god....
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: