Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enkla maskiner

Skapad 2021-03-11 21:15 i Apelskolan Falkenberg
För mycket länge sedan försökte människan att använda verktyg för att göra arbetet lättare. Dessa verktyg eller "maskiner" var mycket enkla och används fortfarande i våra moderna maskiner. I detta arbetsområde kommer vi att lära oss om de enkla maskinerna.
Grundskola F – 3 Teknik
Vad vet du om de enkla maskinerna? ...hävstången, hjulet, blocket, skruven, lutande planet och kilen. För mycket länge sedan försökte människan att använda verktyg för att göra arbetet lättare. Dessa verktyg eller "maskiner" var mycket enkla och används fortfarande i våra moderna maskiner. I detta arbetsområde kommer vi att lära oss om de enkla maskinerna.

Innehåll

Syfte

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din kunskap om hur enkla maskiner fungerar:

 • Lutande planet
 • Kilen
 • Skruven
 • Hävstången
 • Hjulet & kugghjulet
 • Block/Talja
 • Ge exempel på nutida redskap och verktyg som bygger på de enkla maskinerna.
 • Förstå nyttan av de enkla maskinerna när vi använder dem i vardagen

Centralt innehåll inom arbetsområdet:

Arbetsformer 

Vi kommer att:

-Ha gemensamma genomgångar av tekniska ord och begrepp och läsa faktatexter.

-Titta på film om de enkla maskinerna.

-Öva och testa enkla maskiner.

-Tillverka enkla maskiner.

-Uppmärksamma olika mekanismer i vardagsföremål. 

Bedömningar

Det som bedöms är din förmåga att:

 • Berätta om vilka de enkla maskinerna är och hur de fungerar.
 • Använda begreppen inom arbetsområdet.
 • Diskutera och förstå nyttan av de enkla maskiner som vi använder i vardagen.
 • Hitta och identifiera enkla maskiner i hemmet/närområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3

Matriser

Tk
Enkla maskiner

På väg att nå kunskapskraven
Når kunskapskraven
Når gott och väl kunskapskraven
Förklara vilka de enkla maskinerna är och hur de fungerar.
Kan med stöd berätta om någon enkel maskin.
Kan enkelt berätta om några enkla maskiner och om hur de fungerar.
Kan tydligt berätta om fler av vilka de olika enkla maskinerna är och hur de fungerar.
Använda begreppen inom arbetsområdet
Visar förståelse för något begrepp inom arbetsområdet.
Kan använda några begrepp inom arbetsområdet själv eller med lite stöd.
Kan själv använda några begrepp inom arbetsområdet .
•Diskutera och förstå nyttan av de enkla maskiner som vi använder i vardagen
Lyssnar till diskussioner, kan med stöd berätta om någon enkel maskin vi använder i vardagen. Visar även förståelse över vilken nytta vi kan dra av dem.
Deltar enkelt i diskussioner av de enkla maskiner som vi använder i vardagen. Berättar också enkelt om vilken nytta vi drar av dem.
Är aktiv i diskussioner av de enkla maskiner som vi använder i vardagen. Berättar också tydligt om vilken nytta vi drar av dem.
•Hitta och identifiera enkla maskiner i hemmet/närområdet
Kan med stöd berätta om någon enkel maskin som finns hemma hos mig.
Kan själv ge exempel på någon enkel maskin som finns hemma hos mig eller i min närhet,
Kan både hitta och identifiera enkla maskiner i hemmet/närområdet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: