Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi lär oss om kroppen

Skapad 2021-03-11 21:11 i Rapphönans förskola Lunds för- och grundskolor
Vi lär oss om kroppen
Förskola
Vi lär oss om kroppen med barnens kunskaper och nyfikenhetsfrågor som grund. Ett tematiskt projekt som förutom naturvetenskap också handlar om språk, matematik och skapande.

Innehåll

1. Kunskapspmråde:

Tematiskt arbete om kroppen baserat på barnens intressen och inflytande.

2. Var är vi:

VI pedagoger har valt temat med ett tematiskt perspektiv. Arbetet börjar med en brainstorming tillsammans med barnen. Vi frågar:
Vad tänker ni på när ni hör ordet kroppen? Berätta vad ni vet om kroppen. Vad är ni nyfikna på och vill veta mera om?

Med barnens kunskaper och nyfikenhetsfrågor som bas startar vi upp vårt projekt. Vi pedagoger har också tankar om lärande som vi vill inkludera i temat. Vi vill göra självporträtt, lära oss orden för det som finns i våra ansikten och andra kroppsdelar med hjälp av TAKK och vi vill också arbeta med våra sinnen.

 

3. Vart ska vi? Vad tror vi att vi ser för effekt efter vårt arbete?

Vi tror att det är tydligt för barnen att känna en frihet att uttrycka sin åsikt och sin önskan. De har fått en ökad förståelse för att de har möjligheter att påverka sin situation och innehållet i verksamheten. Vi tror också att de har fått nya kunskaper om sina kroppar, att det är viktigt att vi rör oss och använder våra kroppar.

Vi tror att barnen har byggt på sitt ordförråd, lärt sig nya TAKK-tecken, fått en ökad medvetenhet om sina sinnen. Barnen har också fått prova på nya sätt för kreativt skapande. 
Vi tror att vi har lagt en grund för hur vi kan söka information och fakta. Med de äldsta barnen har vi nosat på ordet källkritik och efter att ha visat barnen hur lätt det är att digitalt manipulera bilder så tror vi att barnen har fått en liten insikt i att det är sunt att vara lite misstänksam för det vi hittar på internet.

 

4. Hur gör vi?

Vi lånar faktaböcker och söker via ur.se och andra kanaler på internet för att hitta olika vägar till kunskaper och lärande för barnen.

Via bilder och appar som lätt manipulerar bilder vill vi visa och prata med de äldsta barnen på avdelningen om hur lätt det är att förändra det som är sant och riktigt till något som faktiskt inte stämmer. Vi vill stoppa in en sund misstänksamhet så att frågan "är detta verkligen sant?" ligger nära i tanken när vi söker på internet. 

Med hjälp av bilder, kreativt skapande, experiment och undersökande aktiviteter lär vi oss om kroppen både rent biologiskt, språkligt, motoriskt och matematiskt. Biologiskt går vi igenom barnens frågor och lär oss om det som de är nyfikna på. Språkligt lär vi oss många nya ord som hör ihop med kroppen både verbalt och med tecken (TAKK). Motoriskt så gör vi aktivitetsbanor och tränar våra kroppar på olika sätt. Matematiskt så mäter vi hur långa vi är, vi mäter armar, ben och fötter. Vi tränar på begreppen kort-kortare-kortast och lång-längre-längst. 

Barnen är med i många delar och vi påtalar ofta att det vi gör just nu är pga den fråga eller de frågor som de har varit nyfikna på. Vi påtalar deras delaktighet och inbjuder dem  kontinuerligt att vara fortsatt deltagande. Vi vuxna tränar på att ta steg tillbaka och släppa in barnen, vara öppna för ett eventuellt annat tillvägagångssätt än det vi vuxna kanske i första hand tänker.

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: