Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriftspråk

Skapad 2021-03-12 06:35 i Hasslebo förskola Eslöv
Förskola
I vårt kollegiala arbete i Skolverkets Läslyftet undersöker vi barnens intresse för skriftspråk och symboler och använder det i vår undervisning.

Innehåll

Didaktiskt informerat undervisningsupplägg

 

Bakgrund och Syfte:

 

I Läslyftets modul skapa och kommunicera, har vi arbetat med barns tidiga skrivande. Vi har upptäckt ett stort intresse för skriftspråket även hos de små barnen. Vårt syfte är att ge barnen möjligheter att utifrån sina förmågor utveckla detta vidare.

 

 

Mål:

 

Att ge barnen ett intresse och en förståelse för vad man kan använda skriftspråk och symboler till.

 

 

Samtolkning

 

 

Aktivitet och Metod/Teori: 

 

Didaktiskt informerat undervisningsupplägg

Vi använder oss av skriftspråket i vår undervisning på ett naturligt sätt. I vår undervisning är barnen aktiva och skriver utifrån sina förutsättningar på skyltar, födelsedagskort, namn på teckningar mm.

 

Samplanering

 

Vi erbjuder barnen olika former för skrivande: papper och pennor, penslar och färg, kakelplattor och pennor och digitala verktyg. Detta används både spontant och som en del i vår planerade undervisning under hela dagen på förskolan.

 

Alla barn och pedagoger på avd. Röd kommer att delta delade i mindre grupper så att alla barn kan göra sin röst hörd.

Undervisning både planerad och spontan kommer att ske inomhus och även utomhus

Vi kommer även att fortsätta koppla det skrivna ordet till vårt arbete med TAKK.

 

 

 

Dokumentation

 

Vi kommer att dokumentera med film och bilder och ge barnen möjligheter att reflektera genom att titta på bilder och film. Barnens reflektioner kommer också att dokumenteras.

 

Genomförande

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: