Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande

Skapad 2021-03-12 07:15 i Lillsjöhögens förskola Östersund
Förskola
Vårt prioriterade mål inom Barns inflytande och våra planerade insatser för att nå målet.

Innehåll

Mål att sträva mot

 

Förskolan har utvecklat sin undervisning så att varje barn erbjudits förutsättningar att utveckla:

 *förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem. 

Vad:

 

 1.  Stationer med gemensam reflektion och planering på övervåningen för de äldre barnen

 

 

2.      Gemensam reflektion tillsammans med barnen efter varje temapass.

 

 

 

3.      Processreflektion med barnens intresse i fokus

 

Hur:

 

1.      Vi har tre öppna stationer per vecka, varav en alltid är rolleksstationen. Vi reflekterar över hur det gått tillsammans med barnen varje torsdag för att sedan planera tillsammans vilka stationer som ska vara öppna nästa vecka och vilka utmaningar de vill möta på dessa. Vi sammanställer ett specifikt reflektionsprotokoll för detta och dokumenterar.

 

 

 

2.      Vi samlas efter varje aktivitetspass och samtalar om vad som var bra, mindre bra och varför det blev så. Vi låter också barnen vara delaktiga i planeringen för nästkommande veckors pass.

 

 

 

3.      Vi arbetar i ett processreflektionsdokument där vi för in barnens tankar och intressen som framkommit under reflektionerna. Vi planerar utifrån detta och stöttar barnen i att se sin egen delaktighet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: