Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft & Vatten

Skapad 2021-03-12 07:53 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vad är vatten? Var finns det vatten? Hur kan vatten se ut? Vad är luft? Kan du se luft? Hur kan du känna luft?

Innehåll

 

Lgr-11, Övergripande mål och riktlinjer

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

 

 

Lgr-11, Kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

 

Hur undervisningen kommer att gå till

VAD?

 • Vattnets olika former: fast, flytande, gas
 • Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning
 • Enkla lösningar och blandningar
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar
 • Luftens grundläggande egenskaper
 • Hur luftens grundläggande egenskaper kan observeras
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar
 • Berättelser om äldre tiders strävan att förstå och förklara fenomen i naturen 

 

HUR?

Vi kommer att: 

 • Du kommer tillsammans med klassen få utföra enkla experiment 
 • Vi kommer ha gemensamma genomgångar i helklass
 • Du kommer att få jobba med lärobok, och arbetsbok, med text och bild som stöd
 • Du kommer få titta på korta filmer
 • Du kommer få träna på att samtala om och jämföra experimenten. 
 • Du kommer att få dokumentera dina experiment
 • Arbetsområdet avslutas med en läxförhör

 

 

VARFÖR?

 • För att du ska få kunskap om vad vatten och luft är

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga:

 •  aktivt delta under lektionerna
 • du kan ge exempel på luftens och vattnets egenskaper
 • du kan genomföra experiment utifrån tydliga instruktioner samt dokumenterar dina experiment 

 

Ämnesspecifika ord: vattnets kretslopp, kondens, stelna, filtrera, smälta, lösning, koka, avdunsta, fast, flytande, gas, H2O, fotosyntes, syre, koldioxid, kväv

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: