Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva ett författarporträtt

Skapad 2021-03-12 08:15 i Sjöängsskolan Stockholm Grundskolor
Du ska skriva en faktatext som handlar om en författare som du känner till. Vi läser först en annan faktatext tillsammans och undersöker typiska drag för en faktatext. Du kommer att söka information om din författare och använda dig av ett källkritiskt förhållningssätt. Ditt författarporträtt kommer du att få presentera för andra elever i en mindre grupp.
Grundskola 7 Svenska som andraspråk
Du ska välja en författare som du känner till och göra ett författarporträtt. I din text kommer du att berätta om din författare. Ditt författarporträtt kommer du avslutningsvis få presentera för andra elever.

Uppgifter

 • Författarporträtt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  C 9
 • Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  A 9
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9

Matriser

SvA
Faktatext skrivande

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Söka information Källor
Du kan med hjälp av läraren eller länkar söka information. Du är mycket osäker på hur du ska skriva käll-hänvisning.
Du kan själv hitta en sida med information som är användbar. Du antecknar var du har hittat din källa.
Du kan hitta flera informations-källor som är användbara. Du skriver direkt ner vilka källor du använder.
Du kan hitta flera informations- källor som är användbara och du berättar varför källorna är bra eller dåliga. Du har en tydlig käll-hänvisning i din text.
Planera en faktatext
Jag behöver mycket stöd och hjälp av läraren för att planera hur jag ska skriva en faktatext.
Jag använder tankekarta eller andra verktyg för att planera vad jag ska ha med i min faktatext. Jag tar hjälp av läraren eller en kompis.
Jag använder tankekarta eller andra verktyg för att planera vad jag ska ha med i min faktatext. Jag vet hur man planerar och känner mig säker på min uppgift.
Jag använder tankekarta eller andra verktyg för att planera vad jag ska ha med i min faktatext. Jag planerar min text och lägger till egna underrubriker till min faktatext.
Skriva faktatext
Jag är osäker på hur jag ska börja min text och vet inte riktigt i vilken ordning jag ska skriva.
Jag kan skriva en inledning och försöker att skriva en faktatext med en röd tråd. Min avslutning är inte tydlig.
Jag kan skriva en tydlig inledning och har en tydlig avslutning på min text. Textens huvuddel hänger ihop bra.
Jag har en inledning som väcker ett intresse hos läsaren. Textens huvuddel är indelad i tydliga stycken och har under-rubriker. Min avslutning är mycket tydlig.
Språkriktighet Menings-byggnad Ordval
Jag är osäker på hur jag ska använda skiljetecken och stor bokstav. Jag börjar ofta mina meningar med samma ord. I min text har jag enkla ord som jag använder ofta. Jag skriver subjektivt ibland.
Jag kan använda skiljetecken rätt ibland och börjar varje ny mening med stor bokstav. Jag försöker att variera hur jag börjar mina meningar. I min text försöker jag använda flera olika enkla ord som jag använder för att variera min text. Jag försöker skriva objektivt.
Jag kan använda skiljetecken rätt och börjar varje ny mening med stor bokstav. Mina meningar är varierade, både långa och korta meningar skrivs. I min text använder jag enstaka begrepp som hör till ämnet. Jag varierar mina ordval. Hela min text är objektiv och saklig.
Jag kan använda skiljetecken rätt och använder skiljetecken för att skriva längre meningar. Jag börjar alltid mina nya meningar med stor bokstav. Mina meningar är mycket varierande för att texten ska vara intressant att läsa. I min text finns flera begrepp som hör till ämnet och som jag använder på rätt sätt. Jag varierar mina ord i min text. Hela min text är saklig och objektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: