Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvärdering modul leklust

Skapad 2021-03-12 08:18 i Jägargårdens förskola Östersund
Förskola
Utvärdering av modul leklust på APT

Innehåll

Utvärdering av modul leklust 

1. Vad har varit bra med modul Leklust? 
2. Är det något som har varit mindre bra? 
3. Vilka lärdomar tar vi med oss?
4. Vad håller vi i/ vad tar vi med oss?
 

REFLEKTIONSFRÅGA:

Hur ser ni på på genuspedagogik i förhållande till leken? 

Reflektera och dokumentera både utvärderingen och reflektionsfrågan i Unikum.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: