Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent åk 7

Skapad 2021-03-12 09:03 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 7 Matematik
Under det här arbetsområdet kommer du att få lära dig att: - räkna ut hur mycket en viss procent av något är - göra beräkningar med höjningar och sänkningar i procent - beräkna hur många procent en andel är - förstå och använda procent vid jämförelser - uttrycka andelar i bråkform, decimalform och procentform - beräkna hur mycket 100% är

Innehåll

Planering för arbetsområdet Procent, kap. 5

 

Vecka

Grön kurs

Blå kurs

Innehåll

v. 10

 

uppgift 11

+ ev. delar av röd kurs 

uppgift 12

+ ev. delar av grön kurs

Beräkna hur mycket en viss procent av något är

Göra beräkningar med höjning och sänkning i procent

v. 11

 

uppgift 35

+ ev. delar av röd kurs 

uppgift 33

+ ev. delar av grön kurs

Beräkna hur många procent en andel är

Förstå och använda procent vid jämförelser

v. 12

 

uppgift 61

+ ev. delar av röd kurs  uppgift 46

+ ev. delar av grön kurs  Uttrycka andelar i bråkform, decimalform och procentform

Beräkna hur mycket 100% är

v. 14

 

uppgift 76

+ ev. delar av röd kurs

Repetition,55

Arbetsblad alt. grön kurs

Fördjupning – Det hela är 100%

Mer om att beräkna delen

Mer om att beräkna andelen

Mer om att beräkna det hela

Blandat med procent

v. 15

DIAGNOS

DIAGNOS

Göra diagnos, sedan repetera det som behövs

+fortsätta på röd och svart

Alternativt jobba på grön.

v. 16

Repetera

 

PROV onsdag 14/4

Repetera

 

PROV onsdag 14/4

PROV

 

 

Dessa begrepp ska du kunna och kunna redogöra för

(se Ma-boken sid. 190: ”Begrepp” och sid. 226-227: ”Sammanfattning”)

 

Procent, andel, del, det hela, procentform, bråkform, decimalform

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: