Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent åk 8

Skapad 2021-03-12 09:04 i Ärentunaskolan Uppsala
Eleven ska lära sig förstå och använda sig av bråk, procent och statistik.
Grundskola 8 Matematik
Tal i bråkform, som till exempel 1/2, 1/4, och 1/8 användes långt innan man började räkna med decimaltal. Under medeltiden blev det vanligt att ange räntor och skatter i hundradelar eller procent. Ju mer man lånade, desto mer fick man betala i ränta. Den romerske kejsaren Augustus krävde till exempel 1/10 i skatt när man sålde varor. I det här kapitlet får du lära dig om tal i bråk- och procentform

Innehåll

Mål

Förekommande begrepp som du ska lära dig:

 • procentform
 • decimalform
 • bråkform
 • procent
 • andel
 • delen
 • det hela
 • procent
 • förändringsfaktor

Metoder vi använder:

 • Beräkna andel i procent
 • Beräkna delen i procent
 • Beräkna höjningar och sänkningar i procent
 • Beräkna förändringar med hjälp av förändringsfaktor

Arbetsgång

 • Genomgångar och diskussioner i grupp och individuellt.
 • Enskilt och parvis arbete i matematikboken
 • Redovisningsuppgifter
 • Diagnos
 • Prov

Bedömning

 • Bedömningen avser din förmåga att använda ditt matematiska kunnande för att tolka och hantera olika slag av uppgifter och situationer, reflektera över och tolka dina resultat samt bedöma deras rimlighet.
 • Självständighet och kreativitet är viktiga bedömningsgrunder liksom klarhet, noggrannhet och färdighet.
 • En viktig aspekt av kunnandet är din förmåga att uttrycka dina tankar muntligt och skriftligt med hjälp av det matematiska symbolspråket.
 • Din förmåga att välja lämplig metod vid problemlösning.
 • Din förmåga att följa, förstå och pröva matematiska resonemang.
 • Din förmåga att skriftligt redovisa dina tankegångar.
 • Din förmåga att muntligt följa och delta i diskussioner och genomgångar.

Tidsplanering

Vecka

Grön

Blå

Innehåll

v.11

Upg:17

Upg:14

Procent

 

Beräkna andelen i %

 

Beräkna förändringen i procent

v.12

Upg:34

Upg:33

Beräkna delen

 

Förändringsfaktor

v.13

PÅSKLOV

 

v.14

Upg:47

Upg:40

Förändringsfaktor

 

Beräkna förändringen med förändringsfaktor

 

När förändringen är mer än 100 %

 

v.15

Upg:56

Diagnos fredag 16/4

Upg:46

Diagnos fredag 16/4

Jämför med procent/Jämför med förändringsfaktor

 

v.16

Repetition och PROV onsdag 21/4

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: