Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leksaksvisar-samling

Skapad 2021-03-12 09:27 i Föräldrakooperativet Illbattingen Fristående förskolor
Förskola
Barnen har pratat ett tag om att de skulle vilja ha med leksaker hemifrån. Vi kom tillsammans fram till att leksaksvisar-samling en bra idé.

Innehåll

Vi har vid tidigare tillfälle haft leksaksvisar-dag, barnen har berättat för oss att de skulle vilja ha det igen. 
vi kom fram till att vi skall genomföra leksksvisar-samlingar under vt-21.

Tanken med samlingen är att ett barn per vecka tar med valfri leksak hemifrån, en leksak som de vill visa kompisarna och berätta lite om på leksaksvisar-samlingen. De andra barnen får chans att fråga frågor och samtala om det de vill veta mer.

Detta ger barnen möjlighet att få ordet i samlingen, samt att berätta om något de tycker mycket om, att lära sig kommunicera, samtala och byta tankar och erfarenheter med varandra.

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig, 
  Lpfö 18
 • spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: