Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering modersmål Persiska/ Dari åk 1-3

Skapad 2021-03-12 09:29 i Modersmålsundervisning GR Linköping
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Det är bra att lära sig sitt modersmål. Vi ska lära oss persiska bokstäver för att kunna läsa och skriva på persiska.

Innehåll

Lärandemål 

Du kommer att lära dig:

 • Att man skriver bokstäver från höger till vänster men man skriver siffror från vänster till höger.
 • Lära dig alfabetet och koppla ljud till bokstav.
 • Lära dig siffror.
 • Hur vi skriver bokstaven i början, i mitten och i slutet av ett ord. 
 • Uttal och rätt stavning.
 • Avkoda enkla ord och förstå innebörden.
 • Träna på att läsa och skriva ord och korta meningar.
 • Skriva och måla saker som innehåller bokstaven du har lärt dig.
 • Vi lär oss vardagliga ord som t.ex. (färger, frukter, djur, kroppsdelar och familjen med släkt O S V.)  
 • Vi läser korta texter, sagor samt rim och ramsor.
 • Att återberätta sagor.
 • Att uttrycka dina tankar, känslor och åsikter i olika situationer.
 • Att utöka ditt ordförråd inom olika ämnesområden.
 • Att bekanta dig med den persiska kulturen och jämföra med den svenska.
 • Prata om persiska högtider samt jämföra med de svenska.
 • Vad veckodagar, månader och årstider heter. 

 

Arbetssätt 

 • Du använder lärobok med text, bilder och övningar för åk 1 tills du lärt dig hela alfabetet.
 • Du övar på alfabetet, ljudanalys, skriver bokstäverna.
 • Du skriver ord, korta fraser och berättelser.
 • Du övar på att du lyssnar när jag läser högt och sedan återberättar, skriver eller ritar du relevant innehåll i förhållande till det som lästs.
 • Du tränar även på att läsa upp texter ur läseboken inför klassen.
 • Du lyssnar på och sjunger barnvisor.
 • Du tittar och lyssnar på sagor, filmer.
 • Du samtalar om vardagliga situationer och händelser.
 • Du lär oss begrepp som stavelse, ord, meningar, vokaler, konsonanter.
 • Du lär oss uttrycka våra känslor i ord.
 • Du pratar om persiska traditioner och försöker hitta likheter och skillnader i förhållande till de svenska.
 • Du använder anpassade appar med bilder, bokstäver, ord samt ljud.
 • Du får hemläxa.
 • Du tränar på rättstavning av ord och korta meningar.
 • Du tittar på filmklipp som handlar om bokstäver eller sagor.


 

 

 

Bedömning 

Jag kommer att bedöma:

 • Din språkliga förmåga kommer att bedömas regelbundet under lektionerna.
 • Hur aktivt du deltar i lektionen och hur du kommunicerar med andra i klassen.
 • Din förmåga att förstå vad andra säger och t.ex. delta i samtal, förstå muntliga instruktioner, förstå innehållet i en film eller uppläst berättelse.
 • Ljuda och skriva bokstäverna.
 • Läsa och skriva ord och korta fraser, egna meningar.
 • Lyssna och förstå
 • Din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift så andra förstår. Till exempel att prata om dig själv, din familj och dina intressen o.s.v.
 • Prata om persiska högtider samt jämföra med de svenska högtider.
 • Din förmåga att förstå innehållet i en text.
 • Din närvaro på lektionerna och ha aktuellt material med dig.
 • Att du gör dina hemuppgifter.

 

 

 

Tidsplan

Årsplanering i ämnet modersmål - åk 1-3

 

 

HT

 

 

Vecka

Ämnesinnehåll

 

35-38

Presentation av alla. Lära känna varandra, berätta om sig själv. Åk 1-3.

Berätta om sitt sommarlov. Åk 1-3.

Läsa en saga eller titta på en sagofilm på persiska och prata och diskutera om innehållet. Frågor om handlingen. Åk 1-3.

Repetera föregående års bokstäver. Åk 2-3.

Lära en ny bokstav varje vecka. Läxförhör, diktamen och ny hemläxa varje vecka. Åk 2-3.

 

39-42

Träna på benämningar på familj och släktförhållanden och var och en får berätta hur deras släkt ser ut m.m. Åk 1.

Repetera familj och släktförhållanden och diskutera vidare. Åk 2-3.

Pratar om årstider, fokuserar speciellt på hösten.

Vilka är årstidens månader? Vem är född i den här årstiden? Åk 1-3.

Pyssel med höstinspiration. Måla, klipp, klistra. Åk 1-2.

Skriva kort om hösten för de som kan skriva och muntligt för övriga. Åk 3.

Lära en ny bokstav varje vecka. Läxförhör, diktamen och ny hemläxa varje vecka. Åk 2-3.

 

43

Träna på frukter och färger. Rita, måla eller titta på en film eller app om frukter. Åk 1.

Lära en ny siffra varje vecka. Åk 1.

Lära en ny bokstav varje vecka. Läxförhör, diktamen och ny hemläxa varje vecka. Åk 2-3.

 

44

Höstlov

 

45-47

Vad har vi gjort under höstlovet.

Rita och berätta. Åk 1-2.

Skriva kort om höstlovet för de som kan skriva och muntligt för övriga.

Träna på grönsaker och växter. Rita, måla eller titta på en film eller app om grönsaker och växter. Åk 1-3.

Lära en ny siffra varje vecka. Åk 1.

Lära en ny bokstav varje vecka. Läxförhör, diktamen och ny hemläxa varje vecka. Åk 2-3.

 

48-51

Veckodagar. Åk 1. Repetition Åk 2-3.

Skriva kort om veckans aktiviteter för de som kan skriva och muntligt för övriga.

Lära en ny siffra varje vecka. Åk 1.

Lära en ny bokstav varje vecka. Läxförhör, diktamen och ny hemläxa varje vecka. Åk 2-3.

 

52

Avslutning.

Vi pratar om julen och julpysslar. Åk 1-3.

 

 

 

VT

 

 

Vecka

Ämnesinnehåll

 

2-5

Vi pratar om jul och nyår och diskuterar skillnader och likheter mellan svenska och persiska traditioner.

Skriva kort om jullovet för de som kan skriva och muntligt för övriga.

Repetera föregående termins bokstäver. Åk 2-3.

Lära en ny siffra varje vecka. Åk 1.

Lära en bokstav varje vecka. Åk 1.

Lära en ny bokstav varje vecka. Läxförhör, diktamen och ny hemläxa varje vecka. Åk 2-3.

 

6-7

Vi lär oss några enkla prepositionerna med bildexempel. Åk 1-3.

Pratar om årstider, fokuserar speciellt på vintern.

Vilka är årstidens månader? Vem är född i den här årstiden? Åk 1-3

Pyssel med vinterinspiration. Måla, klipp, klistra. Åk 1-2.

Skriva kort om jullovet för de som kan skriva och muntligt för övriga. Åk 3.

Lära en ny siffra varje vecka. Åk 1.

Lära en bokstav varje vecka. Åk 1.

Lära en ny bokstav varje vecka. Läxförhör, diktamen och ny hemläxa varje vecka. Åk 2-3.

 

8

Sportlov

 

9-13

Vi pratar om det persiska nyåret, Norooz och andra traditioner innan nyår (ex. hoppa över eld sista tisdagen i gamla året). Hur det firas och all kan berätta om egna minnen. Vi tittar på film och ritar om Norooz. Skriva kort om Norooz för de som kan skriva och muntligt för övriga.

 

Pratar om årstider, fokuserar speciellt på våren.

Vilka är årstidens månader? Vem är född i den här årstiden? Åk 1-3

Lära en ny siffra varje vecka. Åk 1.

Lära en bokstav varje vecka. Åk 1.

Lära en ny bokstav varje vecka. Läxförhör, diktamen och ny hemläxa varje vecka. Åk 2-3.

 

14

Påsklov


 

15-18

Vi pratar om påsken och diskuterar skillnader och likheter mellan svenska och persiska traditioner.

Lära en ny siffra varje vecka. Åk 1.

Lära en bokstav varje vecka. Åk 1.

Lära en ny bokstav varje vecka. Läxförhör, diktamen och ny hemläxa varje vecka. Åk 2-3.

 

19-22

Vi lär oss några enkla adjektiv med bildexempel. Åk 1-3.

Lära en ny siffra varje vecka. Åk 1.

Lära en bokstav varje vecka. Åk 1.

Lära en ny bokstav varje vecka. Läxförhör, diktamen och ny hemläxa varje vecka. Åk 2-3.

 

23

Avslutning.

Vi har  roligt tillsammans med lekar, fika, dans och musik. Tittar på film.


 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
Modersmål 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Uttrycka sig i tal
Tala och lyssna
Kan göra sig förstådd på modersmålet
Kan säga enkla meningar
Kan muntligt berätta något om sig själv, familjen och sin hobby
Kan återberätta något om sig själv, familjen och sin hobby
Samtala
Tala och lyssna
Använder språket aktivt i vardagen
Deltar aktivt under lektionstid
Kan ställa relevanta frågor
Deltar i enkla samtal om vardagliga, nivåanpassade ämnen
Tolka och förstå
Tala och lyssna
Förstår i stora drag till åldern anpassat talat språk
Lyssnar när andra berättar, lyssnar klart
Kan förstå och följa instruktioner och beskrivningar
Kan förstår enkla media där människor pratar
Uttal och satsmelodi
Tala och lyssna
Kan höra alla ljud i modersmålet
Är medveten om att språkljuden kan uttalas olika på svenska och modersmålet
Är medveten om att modersmålet har en satsmelodi och att ord har betoning på vissa stavelser
Är medveten om att svenska och modersmålet skiljer sig åt vid uttalet av samma skrifttecken
Fonologisk medvetenhet
Läsa
Känner igen enstaka bokstäver/skrivtecken
Känner igen alla bokstäver i språkets alfabet
Kan koppla skriv-tecknens form till ljudet det representerar eller kan koppla ljudstavningsalfabet till skrivtecken
Kan koppla skriv-teckens form till ljud och göra jämförelser med svenska eller kan läsa ord genom ljudstavningsalfabetet
Ordavkodning
Läsa
Känner igen sitt eget och andra namn
Försöker läsa nya, enkla ord genom att läsa början av ordet och gissa resten
Provar på att läsa okända ord på egen hand
Kan läsa de flesta vanliga ord snabbt och direkt
Läsförståelse
Läsa
Kan läsa enkla ord och meningar och pratar och ställer frågor om det lästa
Kan uppfatta den röda tråden i en berättelse
Kan sammanfatta det viktigaste med egna ord eller i bild
Kan läsa och förstå mellan raderna, dvs tolka innehållet i berättelser och fakta texter
Flyt i läsningen
Läsa
Läser vanliga ord med flyt
Läser enkla meningar med flyt
Läser och rättar sig själv
Läser åldersanpassade texter med flyt
Stavning
Skriva
Är medveten om att det finns olika skrivregler på svenska och modersmålet
Kan skriva några riktiga bokstäver
Kan stava enkla ord
Kan skriva enkla ord och meningar på egen hand
Meningsbyggnad och textform
Skriva
Känner igen ord och markerar mellanrum mellan orden
Kan skriva korta meningar om välbekanta ämnen med rätt stavning
Kan använda de enkla skrivreglerna för modersmålet, t ex mellanrum mellan ord och skrivriktning
Använder enkla skiljetecken
Funktionell skrivning
Skriva
Kan skriva olika typer hälsningsfraser med några rader berättande text
Kan skriva korta meddelanden, (t ex reklam tackbrev och dagbok)
Kan planera faktaskrivande och använda stödord eller tankekarta
Kan skriva svar på instuderingsfrågor
Skapande skrivning
Skriva
Kan komplettera en teckning med skriftliga markeringar
Kan återberätta en enkel händelse i skrift
Kan skriva en saga med hjälp av bilder, ord eller text
Kan uttrycka känslor, både egna och andras i skrift, t ex i form av dikter
Intresse för skrivning
Skriva
Vill gärna diktera små berättelser eller historier
Skriver ganska ofta spontant någon gång
Skriver ofta med lust och glädje
Visar stor lust och glädje i skrivandet (t ex skriver länge och intensivt)
Kultur och samhälle
Känner igen lekar och musik där modersmålet talas. Känner till rim, ramsor och gåtor från modersmålet
Kan sjunga sånger där modersmålet talas
Kan något om traditioner och högtider i länder där modersmålet talas
Kommer ihåg och återberättar olika slags berättelser där modersmålet talas. Känner till likheter och skillnader mellan egen och den svenska kulturen. Känner delvis till om geografin där modersmålet talas
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: