Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrottsskador

Skapad 2021-03-12 09:33 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
En av idrottens baksidor är skador. Allt från mindre fotledsstukningar till allvarliga överbelastningsskador utgör både oönskade och smärtsamma avbrott i många aktivas idrottande. I undervisningen ställer vi denna gång frågan om varför skador uppstår och om det går att undvika dem...

Innehåll

Centralt innehåll

 

Genom innehållet förebyggande av skador får eleverna kunskaper om hur man kan undvika att skada sig i samband med fysisk aktivitet. Det kan handla om hur man genom uppvärmning kan undvika bristningar i muskulatur och ligament. 

Syfte

 

Syftet med undervisningen är att ge er kunskap i hur ni kan förebygga och behandla idrottsskador och ohälsa.

 

Arbetssätt

Vi kommer att blanda teoretiska med praktiska pass där vi arbetar med gymnastik, meditation, skador och hälsa.

Under kommande lektioner fram till provet så diskuterar vi olika skaderisker som finns inom idrotten och fysiska aktiviteter. 

Vi diskuterar även hur man kan förebygga skador.

Vi kommer även att diskutera vad hälsa är och olika metoder att arbeta mot en god fysisk och psykisk hälsa. 

Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov. 

Bedömning

Under perioden kommer ni att bli bedömda utefter:

Din kunskap kring idrottsskador

Hur väl du kan resonera kring hur man kan förebygga samt behandla idrottsskador.

Din förståelse kring begreppet hälsa kopplat till fysisk inaktivitet/skador.

Nyckelord: Skador: överbelastning, stukning, luxation, fraktur, stressfraktur korsbands, hjärnskakning, muskelkontusion, lårkaka

- orsaker som inre- och yttre faktorer, akut omhändertagande, rehabilitering, riskfaktorer, träning för att förebygga/motverka skador, hälsa (psykisk, fysisk, social).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Idrottsskador

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Idrottsskador
Du har grundläggande kunskaper om idrottsskador. Du kan föra enkla resonemang kring hur man kan förebygga och behandla en uppkommen idrottsskada.
Du har goda kunskaper om idrottsskador. Du kan föra utvecklade resonemang kring hur man kan förebygga och behandla en uppkommen idrottsskada.
Du har mycket goda kunskaper om idrottsskador. Du kan föra välutvecklade resonemang kring hur man kan förebygga och behandla en uppkommen idrottsskada.
Aktiviteter, hälsa & förmåga
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur fysisk aktivitet eller inaktivitet (skador) kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur fysisk aktivitet eller inaktivitet (skador) kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur fysisk aktivitet eller inaktivitet (skador) kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: