Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur, experiment och teknik

Skapad 2021-03-12 09:31 i Hede förskola Kungälv
Experiment
Förskola
Vi vill väcka barnens intressen för experiment och låta dem möta olika sätt att utforska och experimentera. Vi vill väcka barnens nyfikenhet att upptäcka, utforska, undersöka och uppleva olika fenomen med hjälp av enkla experiment inom olika områden. Barnen ska få möjlighet att utveckla sin förståelse för vetenskapliga begrepp och att utveckla sin förmåga att reflektera och komma med egna hypoteser samt dra egna slutsatser utifrån vad de ser och upplever. Vi vill att barnen ska få uppleva djur och natur i vår omgivning och att dem ska få förståelse den.

Innehåll

 

 • att väcka barnens nyfikenhet och upptäckarlust.
 • att utveckla sin förståelse för naturvetenskap och sitt kunnande om enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
 • att erbjuda en verksamhet som ger barnen nya utmaningar och lust att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper.
 • att utmana barnen i sitt tänkande genom att barnen får ställa hypoteser över vad de tror kommer hända och varför det blev som det blev.

 Dokumentation under lärprocessen

 •  Vi dokumenterar det barnen tror kommer hända vid de olika experimenten (barnens hypoteser) samt vad som hände och varför. Vi samtalar och reflekterar. Vi dokumenterar experimenten genom foto/film.
 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: