Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sortera och klassificera

Skapad 2021-03-12 09:33 i Förskolan Blynäsviken Vaxholm Stad
Förskola
sortera och klassificera. Sortering är nyckeln till att utveckla ett logiskt tänkande till matematik. När man låter barnen sortera och klassificera föremål tränar de på att uppfatta likheter och skillnader, vad som hör ihop och vad som inte hör ihop barnen lär sig skilja på färg, form, antal,storlek, mönster, längd, material. uppfatta likheter och skillnader. Vi låter barnen utveckla sin förmåga att skapa ordning i tillvaron när de sorterar. Förmågan att kunna urskilja och särskilja egenskaper är grundläggande kunskap i matematiken. Barnet utvecklar även en begreppsuppfattning då de lär sig generalisera att saker kan se olika ut till form, storlek och färg, men ändå vara samma sak.

Innehåll

Syfte:

Syftet är att barnen ska utveckla en grundförståelse och nyfikenhet för färg form antal storlek

Mål:

Att kunna urskilja färger, form, antal, storlek och sortera utifrån materialets egenskaper.

Metod:

  • Utifrån barnens intresse skapar aktiviteter där barnen får upptäcka olika former av sortering och klassificering

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: