Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världskrigens tid I

Skapad 2021-03-12 09:54 i Östra skolan Hudiksvall
Grundskola 7 – 9 Historia
År 1914 hade det varit fred i Europa i mer än 40 år. Framtiden såg ljus ut, även om Europas stormakter rustade för krig. Och den 28 juni bröt första världskriget ut. Drygt 30 år senare avslutas det andra världskrigen.

Innehåll

Vi ska nu börja arbeta med tiden mellan 1914 och 1939. Arbetet är uppdelat i olika delar.

 

Första Världskriget

Ryska revolutionen

Mellankrigstiden

 

Syfte: Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  • reflektera över sin egen och andras användning av historia olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  • använda historiska begrepp för att analysera hur historiska kunskap ordnas, skapas och används.

Bedömning: Jag kommer att bedöma

dina kunskaper om hur det var förr i tiden, om historiska händelser och personer.

din förmåga att: resonera om tiden i allmänhet och din ”händelse” i synnerhet.

din förmåga att beskriva samband mellan din händelse och tiden

 

Undervisning: Genom gemensamma genomgångar, filmer, olika texter och eget arbete kommer vi att gå igenom de olika delarna.

 

Hur ska du visa vad du lärt dig:

Första Världskriget, ryska revolutionen och mellankrigstiden - självrättande quiz (på datorn)

Dessutom ska du göra en egen fördjupning:

  • Välj en person eller händelse som du anser vara viktigt för tiden

  • Bli “expert” på ditt val genom att söka information, läsa, lyssna och se på filmer.

  • Skriv en uppsats där du redovisar din fördjupning, ca 1 - 2 sidor. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: