Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mekaniska konstruktioner

Skapad 2021-03-12 10:06 i Nybohovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Teknik Biologi
Här ska vi jobba med konstruktioner. Vi går igenom hur olika mekaniska konstruktioner fungerar. Vi tar reda på hur olika djur rör sig. Vi tar reda på hur vi kan få saker att röra sig.

Innehåll

Centralt innehåll

• Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

• Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.

 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

• Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar

 

Mål

När du arbetat med "Mekaniska konstruktioner" ska du kunna:

§  ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen.

§  ge exempel på några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

§  genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

§  formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

§  gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser.

§

 

Arbetssätt

 Vi kommer att arbeta på följande sätt:

§  Använda oss av olika sökmotorer och söka på nätet.

§  Studera mekaniska konstruktioner i vår vardag.

§  Studera hur djur rör sig.

§  Undersökningar med dokumentation.

§  Göra skisser av olika djur samt av våra konstruktioner.

§  Diskutera i helklass för att ta del av varandras tankar, idéer och kunskaper.

§  Prov med frågor om det vi har lärt oss.

 

 

Begrepp

Mekanik, siluett, piedestal, tredimensionell, proportionell, hjul, kamaxel, hävstång, vevaxel, rotation, svängning, dekorera, respons.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper och förmågor genom kontrollera:

§  hur du kan följa muntliga och skriftliga instruktioner och utföra övningarna/uppgifterna

§  delaktigheten i undersökningarna

§  hur aktiv du är vid gemensamma diskussioner och gruppövningar

§  dina resultat på provet

 

V. 10

Introduktion

 

V. 11

Hur ser djur ut?

”Arbetspass 2”

 

V. 12

Vad gör djur med sina munnar?

 ”Arbetspass 3”

 

V. 13

Färg och form på olika djur.

”Arbetspass 4”

 

V. 14 Påsklov

Hur får man saker att röra sig.

”Arbetspass 5”

Kopior av de två sidorna 34-35 Fyra modeller av rörliga mekanismer. (I), (II)

 

V.15

Planera hur de rörliga djuren ska se ut.

”Arbetspass 6”

Designbeslut för min rörliga djurmodell. Sid 36-37 kopiera till eleverna.

 

 

V.16

Konstruera ett rörligt djur.

”Arbetspass 7”

Förslag till mall för modellens kropp och huvud. Förstora och kopiera sid 33.

 

 

V.17

Utvärdering

”Arbetspass 8”

Sidan 38. Kopiera till eleverna.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: