Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden åk 5 vt 21

Skapad 2021-03-12 10:20 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Pedagogisk planering för arbetsområdet Stormaktstiden
Grundskola 4 – 6 Historia
Har du funderat på över vad Sveriges nationalsång egentligen handlar om? "Du gamla du fria" - så börjar texten. Med det menar författaren att Sverige är ett gammalt rike med lång historia och att vårt land har varit ett fritt land, som nästan aldrig har behövt känna förtryck eller ockupation från främmande makter. Andra versen börjar "Du tronar på minnen från fornstora dar, där ärat ditt namn flög över jorden". Vad är det för minne från fornstora dar som Sverige tronar på? Jo, det finns en period i vår historia vi kallar stormaktstiden. Av namnet förstår du att Sverige blev ett stort och mäktigt rike under den tiden. Stormaktstiden varade mellan åren 1611 och 1718. I över hundra år hade Sverige en framträdande roll i norra Europa.

Innehåll

Förmågor som kommer att övas: 

 • Du kommer att få utveckla förmågan att resonera kring viktiga historiska händelser.
 • Du kommer att få utveckla förmågan att ange och analysera orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar, människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Du kommer att få utveckla förmågan att använda historiska ord och begrepp.

 

Mål med arbetsområdet:

Efter avslutat arbetsområde kommer du att:

Ha kunskaper om anledningarna till Sveriges uppgång och fall som stormakt.
I stora drag kunna beskriva olika förändringar som skedde under denna tid och några förändringar som finns kvar ännu idag.
Kunna beskriva historiska händelser som varit betydelsefulla.
Kunna förklara och använda historiska ord och begrepp som tillhör arbetsområdet.

 

Så här kommer vi att arbeta:

Lärarledda genomgångar

Diskussioner i klassrummet

Se filmer som gestaltar det vi gått igenom.

Arbeta med olika texter för att kunna svara på frågor.

 

Så här sker bedömningen:

Under lektionstid; i diskussioner och det enskilda arbetet.

Skriftligt prov 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Stormaktstiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Resonera
Eleven har ännu ej visat grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Begrepp
Eleven kan ännu inte använda historiska begrepp på ett fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Tolka
Eleven kan ännu inte föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och föra välutvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: