Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Garnteknik åk 8 - Virka virus

Skapad 2021-03-12 10:24 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Under terminen får du lära dig garntekniker och skapar två olika slöjdprodukter.

Innehåll

Vad ska vi göra?

Efter att vi gått igenom grunderna i virkning så får du inledningsvis virka en mormorsruta. Därefter är uppdraget att formge ett eget virus. Du väljer själv med stöd av din lärare vad du ska skapa och vilka tekniker som kan vara lämpliga för att formge sitt virus.

 

Hur ska vi göra det?

 • Du inleder arbetet med att lära dig grunderna i virkning och virkar därefter en mormorsruta.
 • Du utvecklar en idé kring hur du ska formge ditt virus som du sen kommer att arbeta med under resterande del av terminen.
 • Följa olika typer av instruktioner.
 • Delta i genomgångar.
 • Du driver ditt arbete framåt självständigt med stöd av lärare.
 • Pröva olika tekniker och material.
 • Du skapar en mormorsruta och sedan ett virus.
 • Du ska utvärdera ditt arbete.

Vad ska vi lära oss?      

 • Garntekniker
 • Följa arbetsbeskrivningar
 • Slöjdbegrepp
 • Tolka och skapa uttryck

Tiden

 • En termin

Bedömning

 • Hur genomarbetat formgivningen och framställandet av slöjdföremålet är
 • Använda redskap
 • Pröva hantverkstekniker och material
 • Visa initiativ
 • Välja olika tillvägagångssätt och handlingsalternativ samt motivera dina val.
 • Ge omdömen om ditt slöjdarbete med slöjdspecifika begrepp
 • Tolka uttryck och föra resonemang kring detta

Uppgifter

 • Mitt virus - inlämning av slutprodukt samt utvärdering av arbetsprocessen.

 • Mitt virus! Idé och inspirationsuppgift.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Betygsmatris Slöjd åk 7-9 Sturebyskolan

Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker

- Utveckla idéer - Hur genomarbetat - Använda redskap - Pröva hantverkstekniker och material
E
C
A
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålets form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålets form och funktion.

Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter

- Initiativ - Handlings-alternativ - Välja tillvägagångssätt - Motivera val
E
C
A
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Arbetet sker utifrån instruktioner.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt. Arbetet sker utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Arbetet sker utifrån instruktioner och egna initiativ.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.

Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

- Omdömen - Slöjdspecifika begrepp
E
C
A
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

- Tolka uttryck - Föra resonemang
E
C
A
Eleven kan tolka slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven kan tolka slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven kan tolka slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: