👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition i förskoleklass

Skapad 2021-03-12 10:32 i Berghultskolan Lerum
Grundskola F Matematik
I denna del av matematiken kommer du att få lära dig om räknesättet addition.

Innehåll

Vad kommer vi att göra?

1. Strategier för att göra beräkningar.

2. Matematiska begrepp och regler.

3. Fördjupa oss i uppdelning av tal.

Hur ska vi göra det?

1. Räkna från det största talet, laborativt arbete. 

2. I diskussioner och samtal i samarbetsövningar och genomgångar, samt i individuellt arbete med skriftliga uppgifter.

3. Kooperativa strukturer och individuellt arbete, öppna utsagor.

Varför gör vi det här?

Syftet är att du ska lära dig att använda dig av addition för att lösa matematiska problem och få förståelse för hur det kan användas i olika situationer. 

Begrepp du kommer att möta

 • addition
 • addera/lägga till
 • fler/färre
 • lika med/summa
 • likhetstecknet

Efter avslutat område är målen att...

 1. Kunna välja lämplig strategi för att göra matematiska beräkningar inom räknesättet addition.
 2. Förstå och använda matematiska begrepp och regler.
 3. Göra matematiska beräkningar utifrån kunskaper om uppdelning av tal.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -