👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik, genteknik och evolution 9C - VT21

Skapad 2021-03-12 10:55 i Forssaklackskolan Borlänge
Genetik, ärftlighet och genteknik
Grundskola 9 Biologi
Genetik, ärftlighet och genteknik är kanske de allra mest spännande delarna av biologin just nu. De kunskaper och metoder som vetenskapen har tagit fram för att avläsa, förändra och kopiera arvsanlagen hos alla levande varelser bjuder på både fascinerande möjligheter och skrämmande hot. I detta område kommer du arbeta med frågor som: Varför är du den du är? Hur förs arvet vidare? Hur kan man ärva sjukdomar? Hur mycket kan och får människan manipulera gener i syfte att hitta lösningar och mediciner till sjukdomar?

Innehåll

BILDSPEL GENETIK

Checklista

Del 1: Cellen, gener och ärftlighet
 • Beskriva några av cellens organeller och deras funktion (repetition)
 • Förklara vad kromosomer, DNA och gener är samt deras funktion
 • Beskriva hur vi ärver våra gener

 Häfte s. 1-3

Studi: Djurcellen

Studi: Kromosomer och anlag

Studi: Ärftlighet

SLI-Generna - Så fungerar generna https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=X%202492

Lab: Kiwi DNA

Begrepp: Cell, cellkärna, mitokondrie, lysosom, cellmembran, ribosomer, kromosomer, gen, DNA, arvsanlag, ärftlighet, avel

 

Del 2: Celldelning, reduktionsdelning och könsceller
 • Beskriva en vanlig celldelning (mitos)
 • Beskriva och förklara vad som är speciellt med reduktionsdelning (meios)
 • Beskriva vad som är speciellt med könsceller

Begrepp: celldelning (mitos), reduktionsdelning (meios), modercell, dottercell, könscell

Studi - celldelningen https://app.studi.se/l/celldelning

Snabbkoll!: Meios | UR Play

 

Del 3: Genetiska koden och mutationer
 • Redogöra för vad den genetiska koden är och var den finns
 • Beskriva vad en mutation är och vad den kan leda till
 • Kunna ge exempel på någon mutation

Studi - Gener och proteiner https://app.studi.se/l/gener-och-proteiner

Studi - Mutationer https://app.studi.se/l/mutationer

SLI - Från gen till protein 

Snabbkoll!: Mutation | UR Play

Region Dalarna / Snabbkoll! : Proteinsyntesen (sli.se)

pHet: Gene expression

Begrepp: Protein, aminosyra, kvävebaser, kvävebaspar,

 

Del 4: -  Dominanta och vikande anlag, ärftliga sjukdomar
 • Förklara skillnaden mellan dominanta och vikande anlag och ge några exempel
 • Förklara hur man kan ärva sjukdomar

Studi - Dominanta och recessiva anlag https://app.studi.se/l/dominanta-och-recessiva-anlag

Studi - arv och miljö https://app.studi.se/l/arv-och-miljoe

- Övning: Vi gör barn!

 

Del 5: Arv och miljö + Genteknik
- Kunna ge exempel på hur en individ påverkas av arv och miljö. 
- Veta vad genteknik innebär och kunna ge något exempel på områden där genteknik används
- Möjligheter och risker med genteknik

 

https://www.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=UR213618

https://app.studi.se/l/genteknik

https://genteknik.nu/

Snabbkoll!: GMO | UR Play

Forskare för framtiden: Team dna | UR Play

Briljanta forskare: Gensaxen | UR Play

Briljanta forskare: Gyllene riset | UR Play

Genvägen | SVT Play

 

Del 6: Evolution och det naturliga urvalet

Diskussion, evolution och genteknik

Studi: Livets ursprung

Studi: Naturligt urval

Studi: Sexuellt urval

Studi: Mutationer och evolution

Forskare för framtiden: Vilka arter överlever? | UR Play

 

Arbetsmaterial:

Faktahäfte - Ärftlighet

Studi.se -> Biologi -> Läran om livet -> Genetik

Bildspel (tryck på länken högst upp i planeringen)

 

Filmer om gener och ärftlighet:

Enkelt om celler och DNA-kopiering: https://www.youtube.com/watch?v=4O47loNGBvY

Från DNA till protein: https://www.youtube.com/watch?v=gG7uCskUOrA

Forskare för framtiden: Spermiens dolda genetik | UR Play

 

Artiklar om genteknik:

 

Ny genteknik kan ge friskare barn (Svd)

Kan gensaxen Crispr/cas9 komma att användas för kosmetiska förändringar? (SR)

Genteknik kan bli räddning för klimathotad odling (Forskning.se)

Forskarna: Vår metod kan korrigera nästan alla genetiska sjukdomar (nyteknik.se)

Crispr-forskaren He Jiankui uppges riskera dödsstraff (nyteknik.se)

Klipp från SR om att odla kött med gener: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=4728797 

Genteknik väcker etiska frågor – ärftliga sjukdomar kommer kunna “klippas” bort | SVT Nyheter

Framtidens människa: Ska vi ta vår fortsatta evolution i egna händer? | Kultur och nöje | svenska.yle.fi

 

 Bedömning:

Dina kunskaper kommer att bedömas via exit tickets och lektionsaktiviteter under arbetsområdets gång, samt:

Skriftligt prov

Diskussion Evolution/genteknik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Kunskaper i biologi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Granska information, kommunicera och ta ställning
Mutationer och genteknik
På väg att nå --->
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Begrepp, modeller och teorier
Samtliga bedömningar
På väg att nå --->
Eleven har grundläggande kunskaper om hur gener förs vidare och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om hur gener förs vidare och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om hur gener förs vidare och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Upptäckter och dess betydelse
På väg att nå --->
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor med ett naturvetenskapligt språk.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor med ett naturvetenskapligt språk.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor med ett naturvetenskapligt språk.

Bi
Genetik åk 9

Begrepp, modeller och teorier

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Når ej målen
E
C
A
Cellen
Cellkärna, ribosom, mitokondrie, lysosom.
Du kan på egen hand beskriva några av cellens organeller och deras funktion.
Du kan på egen hand beskriva samtliga av cellens organeller och deras funktion.
----------------
Kromosom, DNA och gen
Du visar grundläggande förståelse för kromosom, DNA och gen och dess funktion.
Du visar god förståelse för kromosom, DNA och gen och dess funktion.
----------------
Genetik
Du visar grundläggande förståelse för - den genetiska koden, - mitos eller meios.
Du visar god förståelse för - den genetiska koden samt kan, med egna ord, beskriva hur koden är uppbyggd. - mitos och meios samt kan beskriva skillnader och likheter.
Du visar god förståelse för samtliga delmål i nivå 2 och kan med egna ord beskriva proteinsyntesen, dvs. den process i cellen som tillverkar proteiner.
Ärftlighet
Du visar grundläggande förståelse för - hur vi ärver våra gener, - skillnaden mellan dominanta och vikande anlag och ge några exempel på ärvda egenskaper, - vad en mutation är samt ge något exempel.
Du visar god förståelse för - Hur vi ärver våra gener samt ge egna exempel. Du kan rita korsningsschema där du beskriver skillnaden mellan dominanta och vikande anlag samt dra relevanta slutsatser. - Vad en mutation är samt du kan ge exempel på positiva och negativa mutationer.
Du visar mycket god förståelse för - Hur vi ärver våra gener samt ge egna exempel. Du kan rita korsningsschema där du beskriver skillnaden mellan dominanta och vikande anlag samt dra relevanta slutsatser. Du kan även förklara samt ge konkreta exempel på hur mutationer har, och kan kan komma att påverka människans levnadsvillkor.