Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Kompisar

Skapad 2021-03-12 12:49 i Kyrkåsens fsk Sandviken
Förskola
På Rubinen vill vi arbeta med att förmedla förskolans värdegrund genom att jobba medvetet med etik och normer.

Innehåll

Varför har vi valt detta innehåll?

Sandvikens kommun har sammanställt en arbetsplan där förskolorna ska arbete med att implementera barnkonventionen i den dagliga verksamheten. Initialt utgick vi ifrån "kompisböckerna" som tema. 

Vad vill vi att barnen ska få uppleva?

Att vara en god kompis.

Gemenskap och inkludering.

Att hjälpa och ta ansvar för varandra. 

Demokrati/medbestämmande.

Sång och musik.

Allas lika värde oavsett olikheter.

 

Vilken metod använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande?

Vi använder oss av materialet "10 kompisböcker" och boken "På rymmen i rymden"

Vi använder positiv förstärkning och ett bekräftande förhållningssätt.

Vi delar gruppen i mindre grupper. 

Vi sjunger sånger och läser sagor kring att vara vänner.

Vi använder TAKK.

Vi uppmärksammar och uppmuntrar ett respektfullt sätt att vara mot varandra.

Vi uppmanar barnen att hjälpa varandra.

Vi tar vara på barnens egna intressen och erfarenheter.

 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
    Lpfö 18
  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: