👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gympa

Skapad 2021-03-12 13:20 i Fiskebyns förskola Båstad
Förskola
Gymnastik i idrottshallen innebär lekfull grundmotorisk träning. Vi vill att barnen ska ha kul i lek och rörelse tillsammans med kompisar och stärka sin självkänsla och sitt självförtroende. Vi tränar grundläggande motoriska färdigheter; springa, krypa, åla, rulla, hoppa, m.m. Vi bygger redskapsbanor, leker Regellekar m.m.

Innehåll

Innehåll

Syfte

Ge alla barn möjlighet till lustfylld rörelse och känslan av att lyckas och att jag kan, jag vill och jag vågar. Alla ska kunna delta och det ska vara roligt. På ett lekfullt sätt får barnen röra sig till musik, öva sina grovmotoriska rörelser, leka med bollar, experimentera med fallskärmen, få viss kännedom om olika redskap, känna att pulsen ökar och öva på att slappna av. 

Mål

Vårt mål är att det ska vara kul att röra på sig. Att utveckla grovmotoriken, Utveckla sin förmåga att ta instruktioner. Att lita till sin egen förmåga.

 Innehåll

Gympan innehåller många olika delar för barnen. Vi tänker att det är ett tillfälle för att:
- främja den motoriska utvecklingen
-träna på att lyssna och följa instruktioner.    

  - lära sig turtagande och socialt samspel i grupp

Motorik

På olika sätt tränar vi grundrörelserna: balansera, rulla, åla/krypa, gå, springa, hoppa, klättra, och kasta/fånga. Vi gör det bland annat genom lekar, hinderbanor och bollsporter. Vi utmanar barnen att våga och att tro på sin egen förmåga.

Instruktioner

Gympan ger barnen många tillfällen att träna på att följa instruktioner. Det kräver mycket övning att först uppfatta att det är dags att lyssna, att det gäller just mig, vad det är man ska göra och sedan göra det.

Genomförande

Vi delar in barnen i mindre grupper. 

En pedagog som planerar ett ”program” som passar till gruppen.

 

  Forskning enligt skolverket LPFÖ-18

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18