Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra Åk 7 VT21

Skapad 2021-03-12 13:47 i Svärdsjöskolan Falun
Grundskola 7 Matematik
När du först lärde dig räkna räckte det med hela tal. För att kunna lösa fler och svårare problem har du även fått lära dig använda exempelvis negativa tal och tal i bråkform. Inom algebran räknar man inte bara med tal, utan även med symboler för tal, till exempel x. Algebra är ett värdefullt verktyg för problemlösning och ligger bakom mycket av det du möter i din vardag, som t.ex. sökfunktioner på internet.

Innehåll

Innehåll, du kommer att få lära dig

 • skriva algebraiska uttryck
 • begreppet variabel
 • hur mönster i talföljder och geometriska talföljder kan beskrivas
 • beräkna värdet för ett algebraiskt uttryck ex. om a=2 har uttrycket 4a + 3 värdet 4*2 + 3 = 11
 • förenkla algebraiska uttryck ex. 2x + 2x = 4x
 • problemlösning med algebraiska uttryck
 • teckna ekvationer och lösa enklare problem med en ekvation
 • obekant tal
 • likhetstecknets betydelse
 • vänster och höger led
 • balansmetoden
 • prövning

Arbetssätt

Vi utgår från Matematikboken X. Vi varvar genomgångar, arbete med övningsuppgifter enskilt och/eller med "räknekompis", praktiska övningar, elevspel och gemensamma diskussionsuppgifter. I grupp försöker ni lösa uppgift från ex gamla nationella prov och vi tittar närmare på deras bedömning genom kamratbedömning.

 

Redovisning och bedömning

Efter omröstning - halvtidscheck och slutprov (för 7b), 3 miniprov och slutprov (för 7a) och för en del också muntligt prov. Viss bedömning görs också under ditt arbete på lektioner och arbete med gemensamma uppgifter. 

Slutprov är planerat till Fredag den 23/4 v.16. Här ses en preliminär planering för arbetsområdet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik förmågor åk 7-9

Ännu ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Begreppsförmåga
Metodförmåga
Problemlösningsförmåga
Resonemangsförmåga
Kommunikationsförmåga
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: