Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens resurser

Skapad 2021-03-12 17:04 i Hagbyskolan Linköping
Jordens resurser och hållbar utveckling
Grundskola 6 Geografi
20% av jordens befolkning disponerar 80% av jordens resurser. Vilka naturresurser finns på jorden? Hur använder vi resurserna? Vem/vilka får ta del av dem? Hur används de nu och i ett långsiktigt perspektiv? Vi kommer även att undersöka hur våra val i vardagen ger för effekter idag och hur man kan bidrar till en hållbar utveckling.

Innehåll

Tidsåtgång

Vi kommer arbeta med detta område i ca 3 veckor (v.11-13)

Syfte

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar att utveckla kunskaper om vilka jordens naturresurser är och vad de används till. Du kommer även att lära dig var naturresurserna finns och vilka konsekvenser som kan uppstå vid människans användning av dem. Undervisningen ska också medverka till att du utvecklar kunskaper om hur vi kan påverka framtiden i riktning mot en mer hållbar utveckling. 

Innehåll undervisning

Vi kommer att läsa i läroboken "Geografi Europa" och ha klassrumsdiskussioner.

Vi kommer se filmerna "Before the flood" och delar av "Home"

Vi kommer att studera vilka jordens naturresurser är och var de finns. Vi kommer att studera hur människor i olika levnadsmiljöer använder jordens resurser samt vilka konsekvenser som kan uppstå.  

Vi kommer att diskutera hur vi ska få en jämlik och hållbar värld. 

Vi går igenom nya ord och samtalar om vad de betyder.

Du ska kunna:

 • Förklara hur vattnets kretslopp ser ut, och var det finns sötvatten och saltvatten.
 • Beskriva vilka resurser som finns i naturen, var de finns och hur de används av människan.
 • Beskriva vilka konsekvenser människans användning av jordens resurser får, och hur vi kan ta hand om jorden på ett bättre sätt

 • Förklara varför vissa människor är fattiga och andra rika
 • Beskriva vad som görs för att de fattigaste människorna ska få det bättre

 • Kunna förklara begrepp som naturresurs, fossila bränslen, förnybara resurser, grundvatten, biobränsle, konsumtion, hållbar utveckling, levnadsvillkor, växthuseffekt.

 

Bedömning

Du bedöms genom

- din delaktighet under lektioner och gemensamma genomgångar/diskussioner

- avslutande test på Socrative 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Kunskapskrav geografi

Kunskapskrav

E
C
A
Du kan på ett enkelt sätt resonera om vilka naturresurser som finns, var de finns, hur de används och vilka konsekvenser som kan uppstå vid användningen av dem.
Du kan på ett fungerande sätt resonera om vilka naturresurser som finns, var de finns, hur de används och vilka konsekvenser som kan uppstå vid användningen av dem.
Du kan på ett väl fungerande sätt resonera om vilka naturresurser som finns, var de finns, hur de används och vilka konsekvenser som kan uppstå vid användningen av dem.
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Du kan föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Du kan föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Du kan föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: