Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktivitet: Balett

Skapad 2021-03-13 21:57 i 043081 Förskolan Kastanjen Stockholm Hässelby-Vällingby
Förskola
Hälsa, rörelse, kreativitet

Innehåll

Dans aktivitet: Balett

Vi vill erbjuda alla barnen möjligheten att utforska dans och rörelse med hjälp av klassisk musik och balettdans.

INNEHÅL

Varför?

Vi har sett att barnen visar stort intresse kring dans, musik och rörelse. Några av dessa barn (flickor) visar särskilt intresse kring balettdans, musik och kostymer som knytts an till denna dansgenre. 

För oss är det viktigt att barnen får ha inflytande i verksamheten. Samtidigt vill vi presentera balettdans som något som inkluderar både kvinnliga och manliga dansare och att om man gillar musiken och dans kan man få vara med oavsett om man är en pojke eller en flicka. 

Enligt Skolverket, ”Stereotypa föreställningar om dans kan vara ett hinder för dans som uttryck i förskolan” (Skolverket, 2018). 

Vad? (Lärobjekt)

  • Rumsuppfattning
  • Kroppskännedom, olika sätt att röra sig på
  • Rytm
  • Ljud och toner
  • Det finns både kvinnor och men inom balett

Hur? (Genomförande)

Vi förbereder för aktiviteten i rörelserummet

Vi använder projektor för att spela upp video med Tjajkovskijs ”Svansjön” 

Utifrån denna föreställning använder vi akter där både men och kvinnor dansar

Vi observerar och dokumenterar med bild och text

Hur går vi vidare?

Om barnens intresse kring dans fortsätter introducerar vi flera musik och dansgenrer som disco, techno, Jerusalema (aktuell dans från Afrika)

Kopplingar till läroplanen

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande (Lpfö 18, s. 9)

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans (Lpfö 18, s. 9)

Förskolans miljö ska inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen utan att begränsas av könsstereotypa uppfattningar (Lpfö 18, s. 3)

 

Referenser: 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/dans-utmanar-genusuppfattningar-i-forskolan#h-Attutmanastereotypaval

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: