Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra - åk 7-9

Skapad 2021-03-13 23:43 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Grundskola 7 – 9 Matematik
Algebra: det menas att man räknar med bokstäver och inte bara siffror. Varför ska man använda bokstäver när man räknar? Det finns flera förklaringar till ex. en av dem är att man får syn på de dolda mönstren. Man får inte bara ett svar.

Innehåll

Uttryck och ekvationer                                                                 

De sista veckorna har vi arbetat med algebra. Vi har haft genomgångar, diskussioner, grupparbete och individuellt arbete. Bedömningen sker under lektioner och med hjälp av ett prov som du kommer att skriva efter avslutat område v 15.

När: V 5,7,9

Vad: Hantera uttryck och lösa problem med hjälp av ekvationer

Examination: Skriftligt prov

Efter avslutat arbetsområde förväntas du kunna:

 • beräkna värdet av ett uttryck
 • använda prioriteringsreglerna vid beräkning med flera räknesätt
 • förenkla, tolka, och teckna algebraiska uttryck
 • pröva om en lösning till en ekvation är korrekt
 • lösa linjära ekvationer algebraiskt (allmän lösningsmetod)
 • ställa upp ett algebraiskt uttryck eller en ekvation som beskriver en situation
 • förstå skillnaden mellan algebraiska uttryck och ekvationer
 • använda ekvationer för att lösa problem
 • uttrycka dig skriftligt med matematiskt språk genom att redovisa dina beräkningar och tankegångar.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömningsmatris - Algebra - åk 7-9

Algebra

Ej deltagit/genomfört
E
C
Begrepp
Du beskriver variabel, uttryck, ekvationer och samband mellan dem på ett sätt som läraren kan följa och använder något uttryckssätt, symboler, uträkningar, tabeller eller bilder. Du använder dessa begrepp i välkända situationer på ett sätt som läraren har lätt att följa.
Du beskriver variabel, uttryck, ekvationer och samband mellan dem på ett sätt som läraren eller andra elever kan följa och använder flera uttryckssätt, symboler, uträkningar, tabeller eller bilder. Du använder dessa begrepp i olika situationer på ett sätt som andra elever har lätt att följa.
Metod
Du väljer och använder i huvudsak fungerande metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med godtagbart resultat.
Du väljer och använder fungerande metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med godtagbart resultat.
Problemlösning
Du använder strategier och metoder för att lösa problem i bekanta situationer. Du bidrar till att formulera enkla modeller som går att använda vid problemlösning. Du för enkla resonemang om hur du löser problemet och om resultatets rimlighet. Du bidrar till att ge förslag på hur man kan lösa problemet på något annat sätt.
Du använder strategier och metoder för att lösa problem i olika situationer. Du bidrar till att formulera modeller som går att använda vid problemlösning. Du för resonemang om hur du löser problemet och om resultatets rimlighet. Du kan ge förslag på hur man kan lösa problemet på något annat sätt.
Kommunikation
Du förklarar ditt resonemang och val av metod med hjälp av symboler, algebraiska uttryck och andra matematiska uttrycksformer på ett sätt som läraren har lätt att följa.
Du förklarar ditt resonemang och val av metod med hjälp av symboler, algebraiska uttryck och andra matematiska uttrycksformer på ett sätt som läraren och andra elever har lätt att följa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: