Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt21 åk 6 NO Fy "Elektricitet och magnetism" OS

Skapad 2021-03-14 04:48 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Fysik NO (år 1-3)
Magnetism och ellära

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna att genom systematiska undersökningar använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara hur elektricitet och magnetism fungerar. Du ska också kunna använda dina kunskaper i fysik för att granska, kommunicera och ta ställning i samhällsfrågor.

 

Genomförande

Arbetet genomförs under vt 2018. Du kommer att arbeta med instuderingsfrågor och använder den interaktiva Fysik o Kemi-boken med stöd av lässtrategier. Du kommer att utföra undersökningar som du dokumenterar, analyserar och förklarar.

 

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället, samt att genomföra systematiska undersökningar i fysik.
 Bedömningen avser i huvudsak planering, genomförande och dokumentation av undersökningar, samt ett test på arbetsområdet.

 

Innehåll

Fysiken och vardagslivet: Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor. 
Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället 
(Centralt innehåll, Lgr 11).

 

Kursplanemål

Förmågan att genomföra systematiska undersökningar i fysik, och 
använda fysikens begrepp, modeller och teorier 
(Syfte, Lgr 11).

Matriser

NO Fy
Jä vt 21 åk 6 NO Fy "Elektricitet och magnetism"OS

Förmåga

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp och samband
Eleven kan visa samband genom att resonera om naturvetenskapliga begrepp på ett...
enkelt sätt Exempel: Du kan rita och beskriva hur man kopplar en elektrisk krets. I din beskrivning använder du dig av något naturvetenskapligt begrepp.
utvecklat sätt Exempel: Du kan rita och beskriva hur man kopplar en elektrisk krets, och förklara varför t ex batteriets eller lampans poler måste kopplas som du beskrivit. I din beskrivning använder du dig av några naturvetenskapliga begrepp.
välutvecklat sätt Exempel: Du kan rita och beskriva hur man kopplar en elektrisk krets, och förklara varför t ex batteriets eller lampans poler måste kopplas som du beskrivit. Du förklarar samband i kopplingen med fysikens begrepp som t ex spänning, ström och effekt. I din beskrivning använder du dig av ett flertal olika naturvetenskapliga begrepp.
Laborationer
Eleven kan utföra, dokumentera och dra slutsatser av laborationer utifrån givna planeringar på ett...
i huvudsak fungerande sätt Exempel: Du kan planera, beskriva och genomföra en undersökning på ett enkelt sätt där du t ex.ska ta reda på vilka material som leder ström.
ändamålsenligt sätt Exempel: Du kan planera, beskriva och genomföra en undersökning på ett utvecklat sätt där du t ex. ska ta reda på vilka material som leder ström.
ändamålsenligt och effektivt sätt Exempel: Du kan planera, beskriva och genomföra en undersökning på ett effektivt sätt där du t ex. ska ta reda på vilka material som leder ström. Du förklarar ditt resonemang med fysikens begrepp, sambandet mellan elektricitet och material som leder ström.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: