Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild - våren 2021

Skapad 2021-03-14 10:02 i Vessigebroskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 6 Svenska Bild
Hur kan jag använda olika tekniker, verktyg och material för att skapa bilder? Hur kan jag kommunicera med bilder för att förmedla ett budskap? Hur kan jag förbättra mina bilder?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att: 

 • lära dig nya begrepp 
 • kommunicera med bilder
 • reflektera över din arbetsprocess 
 • analysera både din egen arbetsprocess och dina och andras bilder

 

Bedömning - vad och hur

Detta kommer jag att bedöma:

- hur du använder nya begrepp

- hur du framställer dina bilder och då använder olika tekniker, verktyg och material

- hur väl du framställer bilder där budskapet framgår

- hur du reflekterar över din arbetsprocess, muntligt och/eller skriftligt; vad har du gjort? vad är du nöjd med och varför? vad kan du förändra?...

- hur du utvecklar dina bilder med hjälp av dina egna och andras idéer

 

På detta sätt kommer jag att bedöma:

- genom att observera dig när du skapar

- genom att lyssna när du samtalar om ditt arbete

- genom att ställa frågor om ditt arbete

 

Undervisning och arbetsformer

Du ska få skapa bilder och använda olika tekniker 

Du ska få möjlighet att pröva och ompröva dina idéer för att utveckla dina bilder

Du dokumenterar, reflekterar och analyserar ditt arbete

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  A 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
  Bl  A 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  A 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  A 6
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  A 6
 • Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: