Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den giftblå floden

Skapad 2021-03-14 12:09 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola F – 9
Vi får en inblick i hur modeindustrin påverkar vårt klimat och miljö, och lyfter hur olika material kan tillverkas ur ett hållbarhetsperspektiv.

Innehåll

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

Eleven ska få kunskaper och inblick om hur textil och läderindustri påverkar miljön och samhället. Eleven ska utifrån fakta och givna frågor ta ställning och problematisera val och lösningar för att minska miljöpåverkan vid textiltillverkning.    

Vilka förmågor ska eleven träna?

  • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  • Förmågan att ta till sig kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  • Förmågan att ta till sig kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

 

Undervisning - arbetssätt

Vad ska eleven få undervisning om: Eleverna kommer få kunskaper om hur modeindustrin påverkar miljö och individer och hur val vid konsumtion av kläder påverkar oss ur ett globalt hållbarhetsperspektiv. De kommer även få kunskap om alternativa sätt att producera inom modebranscher som främjar miljön. 

Vilka centrala förmågor och begrepp ska vi träna?

Slöjden i samhället:

  • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Hur ska eleven lära? 

Vi kommer titta på en film som tar upp modeindustrins påverkan för miljön och samhället. Eleverna kommer sedan svara på ett antal frågor, med läraren tillgänglig för stöd till gruppen eller enskilt kring frågorna.

  • Eleverna ska tränas i att tänka på vilka material de väljer vid produktion och design av kläder för att minska miljöpåverkan.
  • De ska träna sin förmåga att analysera och värdera en arbetsprocess utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  • De ska träna sin förmåga att dokumentera    

 

Elevinflytande

Eleverna kommer kunna titta på filmen och svara på frågorna i sin egen arbetstakt på egen vald plats för studiero.

Bedömning

Vad ska bedömas? Att eleverna kan visa på kunskap kring miljö och hållbarhetstänk samt förmågan att resonera och motivera om detta.  

 

Matriser

Den giftblå floden

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förmåga att motivera och resonera samt visa miljökunskap.
Eleven svarar på frågorna utan koppling till relevant fakta från filmen.
Eleven visar att den tagit del av och förstår fakta som visats från filmen och har egna åsikter om hur det påverkar miljön.
Eleven visar att den tagit del av och förstår fakta som visats i filmen Eleven har egna åsikter, där de med stöd av fakta från filmen ger utvecklade svar.
Eleven visar att den förstår fakta som visats i filmen. Eleven har egna åsikter, där de med stöd av fakta från filmen resonerar och ger mycket utvecklade svar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: