Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnen runt omkring oss, Koll på No

Skapad 2021-03-14 12:27 i Lekstorpsskolan Lerum
Vi utgår från "Koll på NO, biologi, fysik, kemi 6" och läser om ämnen runt omkring oss.
Grundskola 5 – 6 Kemi
Marken vi står på är fast, sval och stadig. Men under dina fötter flyter en glödande massa. I jordens mitt finns en glödande massakärnan som är flera tusen lager varm. Vet du vilket ämne det är?

Innehåll

Arbetsområde

Vi kommer att läsa om, och ta reda på mer om ämnena runt omkring oss. Vi utgår från "Koll på NO, 6" och arbetar med genomgångar, anteckningar, arbetsblad, undersökningar och ser på film för att lära oss mer. 

 

Syfte och övergripande mål, LGR-11

Mål för dig som elev

När vi har arbetat med området ska du:

 • kunna förklara vad en atom och molekyl är.
 • veta vad ett grundämne är och ge ett exempel.
 • veta vad en kemisk förening är och ge exempel.
 • kunna berätta om kolets kretslopp i naturen.
 • kunna berätta hur man får järn ur berggrunden.
 • kunna skillnaden på bergart och mineral.
 • veta vad människan kan använda olika metaller till.
 • veta vad en legering är.
 • kunna ge exempel på vilken funktion metaller har i vår kropp.
 • kunna förklara hur man kan få fram metaller ur malmer.
 • veta varför man återvinner några olika ämnen.

Du ska också ha tränat på att samtala, diskutera och resonera om ämnet.

 Ur LGR-11 'Kunskapskrav'

Arbetssätt och innehåll

Vi kommer att utgå från "Koll på NO, 6" och läsa texter, lyssna på genomgångar, göra digitala anteckningar, samtala och resonera om ämnet, göra arbetsblad och se på filmer för att nå fram till målen.

Ur LGR-11, 'Centralt innehåll'

Bedömning

Du bedöms utifrån hur du deltar i arbetet på lektionerna, din förmåga att på olika sätt visa att du förstår frågorna som följer och hur du genomför en laboration.

Vad är det för skillnad mellan ett grundämne och en kemisk förening?
Kan du rita och beskriva kolets kretslopp?
Kan du berätta hur man får järn ur berggrunden?
Vad är det för skillnad på bergart och mineral?
Vad är en legering?
Kan du ge exempel på några metaller och vad använder vi dem till?
Kan du berätta om några metaller som kroppen behöver?

Varför återvinner vi metaller?

Kan man säga att olja är ett fossil?

Dessutom bedöms din förmåga till att samtala om, och diskutera kemi.


Uppgifter

 • Kolatomens resa

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  E 6

Matriser

Ke
Kemi: Ämnen runt omkring oss åk 5

Samtala om och diskutera frågor som rör energi, hälsa och miljö. Begrepp.

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper, steg 1
Mer än godtagbara kunskaper steg 2
Samtala
Jag samtalar om och diskuterar frågor på ett sätt som delvis för samtalet framåt.
Jag samtalar om och diskuterar frågor på ett sätt som för samtalet framåt.
Jag samtalar om och diskuterar frågor på ett sätt som för samtalet framåt.Jag fördjupar och breddar samtalet.
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad. Du vet vad en atom är och kan med hjälp av ett par av atomens delar beskriva hur den är uppbyggd.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad. Du vet vad en atom är och du kan beskriva hur atomen är uppbyggd. Du använder begreppen atom, grundämne, neutron, proton och elektron på rätt sätt.

Materiens uppbyggnad

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper, steg 1
Mer än godtagbara kunskaper steg 2
Grundämne - kemisk förening
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang. Du vet att atomer kan sättas ihop på olika sätt och bilda molekyler, kemiska föreningar och grundämnen.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang. Du kan ge exempel på och beskriva skillnaden mellan molekyler och kemiska föreningar
Jag förklarar skillnaden mellan grundämne och kemisk förening på ett väl utvecklat sätt.
Bergart- mineral
Jag förklarar skillnaden mellan bergart och mineral på ett grundläggande och kortfattat sätt.
Jag förklarar skillnaden mellan bergart och mineral på ett utvecklat sätt.
Jag förklarar skillnaden mellan bergart och mineral på ett väl utvecklat sätt.
Metaller
Jag kan ge exempel på en metall och vet vad den används till.
Jag kan ge exempel på flera metaller och jag vet vad de används till.
Jag kan ge exempel på flera metaller och jag vet vad de används till. Det beskriver jag på ett väl utvecklat sätt.
Metaller i kroppen
Jag kan ge exempel på en metall i kroppen och jag vet varför vi behöver den metallen.
Jag kan ge exempel på metaller i kroppen och jag vet varför vi behöver metallerna.
Jag kan ge exempel på metaller i kroppen och jag vet varför vi behöver metallerna. Jag beskriver på ett utförligt sätt.

Resonera

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper, steg 1
Mer än godtagbara kunskaper steg 2
Samtala om och resonera om kemi
Jag samtalar om och resonerar om kemi på ett grundläggande sätt.
Jag samtalar om och resonerar om kemi på ett utvecklat sätt.
Jag samtalar om och resonerar om kemi på ett väl utvecklat sätt.

Undersökande arbetsätt

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper, steg 1
Mer än godtagbara kunskaper steg 2
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: