Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska år 7 - Vale 7 kapitel 9-11

Skapad 2021-03-14 12:55 i Söraskolan Österåker
Under veckorna 2-8 kommer vi att jobba med boken Vale 7.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Vi kommer att berätta om en skoldag, gå på bio, berätta om vad flera personer gör och har.

Innehåll

1. Vale 7, kapitel 9-11

Arbetsområde: Vale 7 Under det här arbetsområdet kommer du jobba med kapitel 9-11 i boken Vale 7.

Vi kommer att berätta om en skoldag, gå på bio, berätta om vad flera personer gör och har.

Dessutom fortsätter vi att böja -ar verb och lägger till hur man böjer -er och -ir verb.

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

3. Innehåll i undervisningen

Undervisningen:

 • repetition av klockan och veckodagarna
 • att berätta om en skoldag
 • -ar, –er och -ir verb
 • Verbet tener
 • Tidsuttryck
 • Texter
 • Hörövningar
 • Dialoger
 • Inlärning av nya ord

4. Bedömning

Bedömning sker under hela terminen och först och främst genom:

Aktivitet på lektioner eftersom språk är ett färdighetsämne.

Skriftliga/ glosor eller muntliga läxförhör varje vecka.

Prov

Muntliga presentationer

Hörförståelseprov

Inlämningar 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Moderna språk

Förmågor som ska bedömas

Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.
Enkelt, i huvudsak, godtagbara, begripliga, tillviss del, grundläggande
Utvecklat, relativt väl, tillfredsställande, relativt god
Välutvecklat, välgrundade, välfungerande, nyanserat
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
Enkelt, i huvudsak, godtagbara, begripliga, tillviss del, grundläggande
Utvecklat, relativt väl, tillfredsställande, relativt god
Välutvecklat, välgrundade, välfungerande, nyanserat
Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.
Enkelt, i huvudsak, godtagbara, begripliga, tillviss del, grundläggande
Utvecklat, relativt väl, tillfredsställande, relativt god
Välutvecklat, välgrundade, välfungerande, nyanserat
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Enkelt, i huvudsak, godtagbara, begripliga, tillviss del, grundläggande
Utvecklat, relativt väl, tillfredsställande, relativt god
Välutvecklat, välgrundade, välfungerande, nyanserat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: