Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Kemiförsök åk 4-5

Skapad 2021-03-14 13:19 i Hällaryds skola Karlshamn
Grundskola 4 – 6 Kemi
Vad är det för mystiskt vitt pulver i påsen? Nu tar vi på skyddsglasögonen och genomför samt dokumenterar undersökningar för att kunna dra slutsaten om vilket ämne som finns i påsen.

Innehåll

 

Konkretisering av syfte

Du får utveckla din förmåga att:

- genomföra undersökningar; följa instruktioner, använda olika metoder, välja rätt metod

- dokumentera

- arbeta på ett säkert sätt; använda material/utrustning på ett säkert sätt, kunna och följa säkerhetsreglerna

- använda begreppen: kristall, lösning, mättad lösning, blandning, filtrering, indikator, sur, basisk, neutral 

- kunna kemiska farosymboler; hur de ser ut och vad de betyder, hur de ska hanteras, dra slutsatser kring hälsa och miljö

- läsa och tolka faktatexter kopplade till kemi

Arbetssätt / Undervisning

Under det här arbetsområdet kommer du att arbeta med fem olika pulver. Genom att göra försök, diskutera, göra iakttagelser och dokumentera kommer du fram till vilket "det mystiska pulvret i påsen" är. Arbetet med att göra undersökningar gör du i par/grupp. Du får läsa och reflektera över olika texter som anknyter till försöken.

Bedömning / Dokumentation

Bedömningen utgår från din förmåga att:

 • genomföra och dokumentera undersökningar
 • arbeta på ett säkert sätt
 • använda begreppen som hör till arbetsområdet
 • kunna kemiska farosymboler
 • läsa och tolka faktatexter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Matris Kemiförsök

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda information
Du klarar nivå 1 med stöd och hjälp.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Du klarar nivå 1 med stöd och hjälp.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Använda utrustning
Kunna säkerhetsreglerna och arbeta efter dem.
Du klarar nivå 1 med stöd och hjälp.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Dokumentera undersökningar
Du klarar nivå 1 med stöd och hjälp.
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med text och bild.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med text och bild.
Kemiska sammanhang
Använder begreppen kristall, lösning, mättad lösning, blandning och filtrering.
Du klarar nivå 1 med stöd och hjälp.
Du har baskunskaper om materia. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i materien. Du använder kemins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om materia. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i materien på ett utvecklat sätt. Du använder kemins begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om materia. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i materien på ett välutvecklat sätt. Du använder kemins begrepp på ett mycket bra sätt.
Kemiska samband & hållbar utveckling
Kunna kemiska farosymboler.
Du klarar nivå 1 med stöd och hjälp.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur mat, bränslen, kemikalier och andra produkter påverkar en hållbar utveckling och andra saker som hänger ihop i kemin.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur mat, bränslen, kemikalier och andra produkter påverkar en hållbar utveckling och andra saker som hänger ihop i kemin.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur mat, bränslen, kemikalier och andra produkter påverkar en hållbar utveckling och andra saker som hänger ihop i kemin.
Upptäckter och deras betydelse
Kunna berätta om kemi genom tiderna (de fyra elementen).
Du klarar nivå 1 med stöd och hjälp.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människan.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människan.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: