Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön Flagg och NTA- experiment - Vi gör en egen kretsloppsburk

Skapad 2021-03-14 14:19 i Knekten förskola Flen
Förskola
Vi pratar om vattnets kretslopp och gör en egen kretsloppsburk.

Innehåll

Vilken grupp den berör (Röda gruppen, Cirklarna etc):

Experimentet görs tillsammans med Grå gruppen och Röda gruppen var för sig på eftermiddagen efter högläsningen.

Datum för aktivitet:

15/3-21 och 16/3-21

Ansvarig för aktiviteten:

Ann

 Bakgrund/Syfte: (Varför har vi valt att arbeta med detta?)

För att skapa ett intresse för naturvetenskap och en experimentlusta hos barnen samt för att vi i vårt Grön Flagg resa har valt fokusområde “Hav och vatten”.

Nulägesbeskrivning: (Vad vet/intresserar sig barnen för nu?)

Alla  barn tycker det är roligt när vi gör naturvetenskapliga experiment tillsammans. Några har börjat ställa hypoteser redan innan jag frågar.

Några barn brukar fråga vilken dag deras grupp ska göra experiment.

 

Mål: (Vad vill vi att barnen ska lära sig?)

- Att barnen får en första förståelse för vad som menas med vattnets kretslopp

- Att man kan göra egna “vattenkretslopp”

 

Hur introducerar vi målet för barnen?

- Jag berättar att vi ska experimentera med vatten, jord och växter och lära oss vad vattnets kretslopp betyder.

 

Metod: (Hur genomför vi aktiviteten?)

- Jag berättar att vi ska se vad som menas med vattnets kretslopp i filmen

Paxi - Vattnets kretslopp https://www.youtube.com/watch?v=ERKNqcHgGuE

- Efter filmen ber jag dem berätta vad de lärde sig i filmen.

- Jag plockar sedan fram en glasburk, jord, småstenar, ampelliljeskott och en burk med lock

 - Vi hjälps åt att hälla i först småsten sedan jord som vi sätter ampelliljeskotten i.

- Sist häller vi i lite vatten och sedan sätter vi på locket.

Hur pratar vi med barnen om vad de lärt sig i aktiviteten?

- Vi pratar tillsammans om vad de tror händer med vattnet när det blir varmt i burken, t ex om solen lyser på den coh vad som sedan händer när det blir kallt igen.

 

Material som behövs:

En burk med lock, småsten, jord och ampellilja, vatten

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: