Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutionernas tid och Första världskriget

Skapad 2021-03-14 13:45 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Historia
På 1700 och 1800-talet inträffade ett antal händelser, revolutioner som kom att förändra vår värld på flera avgörande sätt. Det här arbetsområdet handlar om två olika revolutioner, den franska och den industriella revolutionen. Men, vad betyder egentligen ordet revolution? En revolution är en snabb förändring i samhället. Revolutionen förändrar samhället på något sätt. Förändringen är stor och genomgripande. I början av 1900-talet pågick första världskriget, ett krig som påverkade och förändrade samhället på många sätt.

Innehåll

PLANERINGSHÄFTE HISTORIA ÅR 8

REVOLUTIONERNAS TID OCH 1:A VÄRLDSKRIGET

Vecka 6 - 15

 

På 1700 och 1800-talet inträffade ett antal händelser, revolutioner som kom att förändra vår värld på flera avgörande sätt. Det här arbetsområdet handlar om två olika revolutioner, den franska och den industriella revolutionen. Men, vad betyder egentligen ordet revolution? En revolution är en snabb förändring i samhället. Revolutionen förändrar samhället på något sätt. Förändringen är stor och genomgripande. I början av 1900-talet pågick första världskriget, ett krig som påverkade och förändrade samhället på många sätt.

 

DE STORA FRÅGORNA SOM VI SKA BESVARA ÄR:

1.    *Varför inleddes den industriella revolutionen i just Storbritannien och just då? Hur har denna påverkat, positivt och negativt dagens samhälle?

2.    *Vilka var orsakerna till och konsekvenserna av den franska revolutionen?

 

3.  *Vilka var orsakerna till första världskriget och vilka blev konsekvenserna efter fredsförhandlingarna?

 

¤ HUR OCH PÅ VAD KOMMER BEDÖMNINGEN ATT GRUNDAS? 

-       Skriftlig enskild uppgift där du bl.a. ska svara på de stora frågorna:

”Varför inleddes den industriella revolutionen i just Storbritannien och just då? Hur har denna viktiga förändring påverkat, positivt och negativt, dagens samhälle? Vilka var orsakerna till och vilka blev konsekvenser av den franska revolutionen?”

-       Muntlig analys i grupp enligt ”rundabordsmodellen” där du bl.a. ska svara på de stora frågorna:

      ”Vilka var orsakerna till första världskriget och vilka blev konsekvenserna efter fredsförhandlingarna?”

 

Till båda uppgifterna finns kopplade bedömningsmatriser där det tydligt framgår vilka förmågor som bedöms och vad som krävs för olika nivåer.

Utöver de båda bedömningsuppgifterna bedöms givetvis också dina insatser på lektionerna. Kom ihåg att lektionerna är en scen där du har möjlighet att visa dina olika förmågor. Enskilt, i grupp eller i helklass.

¤ VILKEN HJÄLP KOMMER DU ATT FÅ?

-       Min, din egen och klasskompisars respons

-       Planeringshäftet/Uppgifter på Teams

-       Läroboken i Historia/Digilär

-       Mina PP/genomgångar

-       Faktafilmer

-       Olika modeller, t.ex. analysmodellen och EPA-modellen.

¤ VI KOMMER ATT ARBETA ENLIGT FÖLJANDE:

-       Presentation av arbetsområdet

-       Vi läser/lyssnar på texter i Historiebok/Digilär

-       PP/filmer – Orsaker till och förutsättningar för den industriella revolutionen

-       Övningsuppgifter – Begrepp och frågor kring industriella revolutionen

-       PP/filmer - Orsaker, förlopp och följder för franska revolutionen

-       Övningsuppgifter – Begrepp och frågor kring franska revolutionen

-       Skriftlig bedömningsuppgift om industriella revolutionen och franska revolutionen

-       PP/filmer – Orsaker och konsekvenser av första världskriget

-       Övningsuppgifter – Begrepp och frågor kring första världskriget

-       Förberedelser inför bedömningsuppgift- analyssamtal i grupp om första världskriget

-       Genomförande av muntlig bedömningsuppgift om första världskriget ca 20 min/grupp.

ARBETSOMRÅDETS CENTRALA BEGREPP ÄR:

Industriella revolutionen och Franska revolutionen:

Revolution, agrar, mekanisering, urbanisering, fabrik, maskin/ångmaskinen, teknik, uppfinning, råvaror, kapital, marknad, arbetskraft, transport, triangelhandeln, emigration, immigration, stånd/ståndssamhälle, privilegier, missväxt, nationalförsamlingen, grundlag, mänskliga rättigheter, maktbalans, skräckväldet, medelklass, Napoleon Bonaparte

Första världskriget:

Abdikera, allians, bolsjevik, desertera, frihandel, kapitulera, konvoj, mobilisera, Nationernas Förbund -NF, oktoberrevolutionen, ransonera, Trippelalliansen, Trippelententen, ultimatum, västfronten, Skotten i Sarajevo, Svarta handen, imperialism, koloni, nationalism, kapprustning, skyttegrav, Freden i Versailles

 

Matriser

Hi
Bedömningsmatris kopplad till skriftlig bedömningsuppgift - Industriella revolutionen och Franska revolutionen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysförmågan
Att kunna se likheter och skillnader, beskriva samband och se mönster.
Du visar att du har grundläggande kunskaper om den industriella revolutionen genom att kunna ge något exempel på varför den inleddes i just Storbritannien och just då?
Du visar att du har goda kunskaper om den industriella revolutionen genom att kunna ge några exempel på varför den inleddes i just Storbritannien och just då?
Du visar att du har mycket goda kunskaper om den industriella revolutionen genom att kunna ge flera exempel på varför den inleddes i just Storbritannien och just då?
Analysförmågan
Att kunna se likheter och skillnader, beskriva samband och se mönster.
Du visar att du har grundläggande kunskaper om den industriella revolutionen genom att kunna ge exempel på någon positiv och någon negativ konsekvens av den industriella revolutionen.
Du visar att du har goda kunskaper om den industriella revolutionen genom att kunna ge exempel på några positiva och några negativa konsekvenser av den industriella revolutionen.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om den industriella revolutionen genom att kunna ge exempel på flera positiva och flera negativa konsekvenser av den industriella revolutionen.
Kommunikativa förmågan
Att kunna argumentera och resonera.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda argument om den industriella revolutionen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om den industriella revolutionen.
Du kan föra välutvecklade och mycket väl underbyggda resonemang om den industriella revolutionen.
Begreppsförmågan
Att förstå och kunna använda ämnesspecifika ord/begrepp i olika sammanhang.
Du visar att du förstår och kan använda något av arbetsområdets begrepp kopplade till industriella revolutionen.
Du visar att du förstår och kan använda några av arbetsområdets begrepp kopplade till industriella revolutionen.
Du visar att du förstår och kan använda flera av arbetsområdets begrepp kopplade till industriella revolutionen.
Analysförmågan
Att kunna se likheter och skillnader, beskriva samband och se mönster.
Du visar att du har grundläggande kunskaper om den franska revolutionen genom att förklara någon orsak till och någon konsekvens av den franska revolutionen.
Du visar att du har goda kunskaper om den franska revolutionen genom att kunna förklara några orsaker till och några konsekvenser av den franska revolutionen.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om den franska revolutionen genom att kunna förklara flera orsaker till och flera konsekvenser av den franska revolutionen.
Kommunikativa förmågan
Att kunna argumentera och resonera.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsakerna till och konsekvenserna av den franska revolutionen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsakerna till och konsekvenserna av den franska revolutionen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsakerna till och konsekvenserna av den franska revolutionen.
Begreppsförmågan
Att förstå och kunna använda ämnesspecifika ord/begrepp i olika sammanhang.
Du visar att du förstår och kan använda något av arbetsområdets begrepp som är kopplade till franska revolutionen.
Du visar att du förstår och kan använda några av arbetsområdets begrepp som är kopplade till franska revolutionen.
Du visar att du förstår och kan använda flera av arbetsområdets begrepp som är kopplade till franska revolutionen.

Hi
Bedömningsmatris kopplad till muntlig bedömningsuppgift - Första världskriget

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysförmågan
Att kunna se likheter och skillnader, beskriva samband och se mönster.
Du visar att du har grundläggande kunskaper om det första världskriget genom att kunna förklara någon orsak till och någon konsekvens av det första världskriget.
Du visar att du har goda kunskaper om det första världskriget genom att kunna förklara några orsaker till och några konsekvenser av det första världskriget.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om det första världskriget genom att kunna förklara flera orsaker till och flera konsekvenser av det första världskriget.
Kommunikativa förmåga
Att kunna argumentera och resonera.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsakerna till och konsekvenserna av det första världskriget.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsakerna till och konsekvenserna av det första världskriget.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsakerna till och konsekvenserna av det första världskriget.
Begreppsförmågan
Att kunna förstå och kunna använda ämnesspecifika ord/begrepp i olika sammanhang.
Du visar att du förstår och kan använda något av arbetsområdets begrepp som är kopplade till första världskriget.
Du visar att du förstår och kan använda några av arbetsområdets begrepp är kopplade till första världskriget.
Du visar att du förstår och kan använda flera av arbetsområdets begrepp är kopplade till första världskriget.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: