Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål "Arabiska" اللّغة العربيّة Modersmål matris utifrån kunskapskraven i årskurs 7-9

Skapad 2021-03-14 14:31 i Enhet Flerspråkighet Varberg
Grundskola 6 – 9 Modersmål
Modersmål matris utifrån kunskapskraven i årskurs 7-9

Innehåll

Modersmål "Arabiska" اللّغة العربيّة

Modersmål matris utifrån kunskapskraven i årskurs 7-9

 

 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.

اللغة هي أداة الإنسان الأولى للتفكير والتواصل والتعلم. من خلال اللغة ، يطور الناس هويتهم ويعبرون عن مشاعرهم وأفكارهم ويفهموا شعور الآخرين وتفكيرهم. إن امتلاك لغة غنية ومتنوعة أمر مهم لتكون قادرًا على الفهم والعمل في مجتمع تلتقي فيه الثقافات ووجهات النظر في الحياة والأجيال واللغات. كما أن الوصول إلى لغتهم الأم يسهل أيضًا تطوير اللغة والتعلم في مجالات مختلفة.

 

النتائج الحالية في دراسة اللّغة العربيّة

Undervisningen i ämnet modersmål " Arabiska " Syfte: Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till formulera sig och kommunicera i tal och skrift, använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

 

النتائج الحالية في دراسة اللّغة العربيّة

التدريس في موضوع اللغة الأم "العربية" الغرض: ينبغي أن يهدف تدريس مادة اللغة الأم إلى صياغة والتواصل في الكلام والكتابة ، واستخدام لغته الأم كوسيلة لتطوير وتعلم لغته ، وتكييف اللغة مع أغراض مختلفة ، والمستلمين والسياقات ، والتمييز اللغوي هيكل واتباع المعايير اللغوية ، وقراءة وتحليل النصوص الخيالية وغيرها من الأغراض لأغراض مختلفة ، والتأمل في التقاليد والظواهر الثقافية والقضايا المجتمعية في المناطق التي يتحدث بها اللغة الأم على أساس مقارنات مع الظروف السويدية.

 

A+B= mycket goda kunskaper samt välutvecklade analyser

C+D= goda kunskaper och utvecklade analyser

E=  grundläggande kunskaper och enkla analyser

 

 

 


                                                               
القراءة       
Läsning      
   Nivå  1 E                               Nivå 2 D+C                           Nivå 3 B+A                             
الفهم والإستعاب            
Läsförståelse            
   Nivå  1 E    Nivå 2 D+C Nivå 3 B+A
التحرير والتعبير الكتابي
Skriftligt / uppsatser
Nivå  1 E    Nivå 2 D+C Nivå 3 B+A
المفردات
Ordförråd (glosor)
Nivå  1 E    Nivå 2 D+C Nivå 3 B+A
الحوار الشفوي
Muntliga konversationer
Nivå  1 E    Nivå 2 D+C Nivå 3 B+A
التعبير الشفوي
Uttalandet, muntligt
Nivå  1 E    Nivå 2 D+C Nivå 3 B+A
الكتابة والخط
Handstil
Nivå  1 E    Nivå 2 D+C Nivå 3 B+A
القواعد النحويّة و تصريف الأفعال
Grammatik regler, Verbböjningar
Nivå  1 E    Nivå 2 D+C Nivå 3 B+A
الترجمة
Översättning:
Nivå  1 E    Nivå 2 D+C Nivå 3 B+A
البحوث والدّراسات الأدبيّة
Skönlitteratur: - Uppsatser - Redovisning
Nivå  1 E    Nivå 2 D+C Nivå 3 B+A
الإملاء
Diktamen
Nivå  1 E    Nivå 2 D+C Nivå 3 B+A
العمل الجماعي والصحفي
Grupparbete: Skolans tidning
Nivå  1 E    Nivå 2 D+C

Nivå 3 B+A

 

Matriser

Ml
Modersmål "Arabiska" اللّغة العربيّة Modersmål matris utifrån kunskapskraven i årskurs 7-9

E
D
C
B
A
Aspekt 1القراءة Läsning Ml 7-9
القراءة Läsning Ml 7-9
Eleven läser olika nära och ålders anpassade texter med visst flyt.
Eleven läser nära och ålders anpassade texter med relativt gott flyt.
Eleven läser nära och ålders anpassade texter med gott flyt.
Eleven visar läsförståelse genom att på ett enkelt sätt sammanfatta texters innehåll. Eleven visar läsförståelse genom att på ett utvecklat sätt sammanfatta texters innehåll. Eleven visar läsförståelse genom att på ett välutvecklat sätt sammanfatta texters innehåll.
Eleven visar perfektet läsförståelse genom att på ett utvecklat sätt sammanfatta texters innehåll. Eleven visar läsförståelse genom att på ett välutvecklat sätt sammanfatta texters innehåll.
الفهم والإستعاب Läsförståelse Ml 7-9kt
الفهم والإستعاب Läsförståelse Ml 7-9kt
Visar förståelse för texternas innehåll genom att t.ex. samtala kring eller återberätta innehållet på ett enkelt sätt och/eller svarar på frågor kring texten. Läser och förstår innehållet i enkla texter om kända situationer och ämnen som hör till vardagen. Förstår "poängen" i det jag läser. Läser enkla texter t.ex. brev, instruktion, korta berättelser. Läser och förstår innehåll och detaljer i längre sammanhängande texter som handlar om främst kända ämnesområden. Förstår vad någon säger om de använder enkla ord och fraser, samt att det handlar om kända områden. Personen talar sakta och tydligt. Eleven förstår vad någon säger och vad det handlar om, även om du inte förstår allt.
Visar förståelse för texternas innehåll genom att t.ex. samtala kring eller återberätta huvudinnehållet på ett tydligt sätt och visar på hur händelser i texten hänger samman. (t.ex. återberättar en saga eller händelse så andra förstår)
Visar förståelse för texternas innehåll genom att t.ex. samtala kring eller återberätta huvudinnehållet och textens viktiga delar. "Läser mellan raderna" (förstår det "dolda" budskapet) i olika texter och drar slutsatser av budskapet i texten. (t.ex. återberättar en händelse så innehållet blir tydligt för andra, samt reflekterar kring innehållet genom att t.ex. jämföra med andra situationer)
Visar förståelse för texternas innehåll genom att t.ex. samtala kring eller återberätta sammanhängande de viktiga delar av textens innehåll samt drar slutsatser om innehållet. t.ex. jämföra perfekt med andra situationer)
Visar förståelse för texternas innehåll genom att t.ex. samtala kring eller återberätta sammanhängande de viktiga delar av textens innehåll samt drar slutsatser om innehållet. Läser även ”mellan raderna”. Läser olika slags texter t.ex. faktatext och böcker anpassade efter ålder. Använder olika sätt att läsa beroende på syftet och vad det är för slags text. "Läser mellan raderna" (förstår det "dolda" budskapet) och förstår poängen i textens budskap. Kopplar det även till andra texter, egna och andras tankar, åsikter och erfarenheter. ( perfekt)
التحرير والتعبير الكتابي Skriftligt / uppsatser Ml 7-9
التحرير والتعبير الكتابي Skriftligt / uppsatser Ml 7-9
Eleven kan skriva enkla meningar med viss variation.
Eleven kan skriva enkla meningar med viss variation. Eleven kan skriva en text med egna ord .
Eleven kan skriva enkla meningar med viss variation. Eleven kan skriva en text med egna ord . Eleven kan skriva sammanhängande texter med början, handling och slut.
Eleven kan skriva enkla meningar med viss variation. Eleven kan skriva en text med egna ord . Eleven kan skriva sammanhängande texter med början, handling och slut. Eleven kan uttrycka sig med god språklig variation.
Eleven kan skriva enkla meningar med viss variation. Eleven kan skriva perfekt en text med egna ord . Eleven kan skriva sammanhängande perfekt texter med början, handling och slut. Eleven kan uttrycka sig med perfekt språklig variation. Eleven skriver perfekt sammanhängande korta meddelanden, berättelser, sagor utan att stavningen och grammatiken behöver vara korrekta
المفردات Ordförråd (glosor) Ml Kultur och samhälle 7-9
المفردات & الثقافة والمجتمع Kultur och samhälle Ordförråd (glosor) Ml 7-9
Eleven känner till några traditioner och/eller högtider. Eleven kan skriva gräsområdet/land och jämföra traditioner från modersmålsområdet med svenska förhållanden Eleven känner till några traditioner och/eller högtider från andra delar av språkområdet än det egna ursprungsområdet. Eleven kan skriva enkla ord med både vokaler och konsonanter Eller: kan skriva några skrivtecken med rätt streckordning Eleven kan känna till och beskriva på ett enkelt sätt några traditioner från områden där modersmålet talas. Eleven känner igen ord och markerar mellanrum mellan orden
Eleven kan känna till och kan beskriva på ett utvecklat sätt några traditioner från områden där modersmålet talas.
Eleven kan skriva korta meningar om välbekanta ämnen med rätt stavning på vanligt förekommande, nära ord som stavas ljudenligt Eleven är medveten om att det finns olika skrivstrategier Eleven kan använda några skrivstrategier
Eleven kan visa intresse för skrivning , förmåga på jämför i traditioner (Eleven kan skriv och förmåga och struktur på jämföra med svenska) Eleven vet rätt skrivriktning för modersmålet och visa intresse för skrivning
Eleven känner till och kan beskriva perfekt på ett välutvecklat sätt några traditioner från områden där modersmålet talas. Eleven känner perfekt till några traditioner och/eller högtider från andra delar av språkområdet än det egna ursprungsområdet och jämföra traditioner från modersmålsområdet med svenska förhållanden
الحوار الشفوي Muntliga konversationer Ml 7-9
الحوار الشفوي Muntliga konversationer Ml 7-9
Deltar i samtal genom att främst besvara enkla frågor inom välbekanta vardagssituationer och ämnen. Eleven samtal och diskuterar om helheten i t.ex. en enkel dialog, instruktion eller berättelse om det handlar om kända områden. Den som talar använder ett tydligt uttal och anpassar hastigheten/taltempot.
Eleven deltar i samtal på ett enkelt sätt om välbekanta ämnen eller vardagssituationer. Ställer och besvarar enkla frågor, främst i situationer man varit med om tidigare. Framför egna åsikter.
Eleven deltar i samtal kring bekanta ämnen eller vardagssituationer. Inleder samtal, samt ställer och besvarar frågor för att föra samtalet vidare.
Eleven framför även egna åsikter och motiverar dem. Eleven samtal i stora drag aktuella frågor eller ämnen av personligt intresse, om språket talas relativt långsamt och tydligt t.ex. i skolan och på fritiden.
Inleder och deltar i samtal av olika slag "perfekt" Bidrar till att hålla samtalet igång genom att svara, ställa frågor och följdfrågor inom ämnet. Bidrar med egna reflektioner samt bemöter t.ex. andras åsikter.
التعبير الشفوي Uttalandet, muntligt Ml 7-9
التعبير الشفوي Uttalandet, muntligt Ml 7-9
Eleven kan uttrycka sig så andra förstår. Använder ett enkelt språk med kända ord och fraser. t.ex. berättar om familjen, skolan eller fritidsintressen. Behöver ibland hjälp med att få en "röd tråd" och struktur i ditt budskap.
Eleven uttrycker sig så andra förstår. Använder kända ord och fraser även i nya situationer och sammanhang för att t.ex. redovisa, instruera, samtala. Det finns en enkel "röd tråd" och struktur i ditt budskap.
Eleven uttrycker sig så andra förstår genom att ha en tydlig "röd tråd" och struktur i ditt budskap. Använder ditt ordförråd inom kända ämnesområden för att t.ex berätta, presentera eller beskriva, framföra åsikter.
Eleven uttrycker sig på ett tydligt och säkert sätt samt med flyt (bl.a. "röd tråd" och strukturerat). Använder sitt ordförråd för att utveckla innehållet i budskapet genom att t.ex. beskriva och förklara, samt varierar språket.
Eleven utvecklar innehållet perfekt genom att även beskriva med mer detaljer.
الكتابة والخط Handstil Ml Ml 7-9
الكتابة والخط Handstil Ml Ml 7-9
Använder ett enkelt språk så att andra förstår. Eleven kan använda skiljetecken Eleven kan vara med vetten om att det finns olika stavningsregler på svenska och modersmålet . Eleven använder inövade ord och fraser om kända ämnen. Skriver kända ord och/eller meningar till bilder, t.ex. ”S+V+O . Behöver hjälp med att få en "röd tråd" och struktur i dina texter.
Eleven använder kända ord, fraser och meningar inom kända ämnesområden, ev. med bildstod. Skriver t.ex. enkla dialoger, meddelanden. Det finns en början på en "röd tråd" och struktur i dina texter.
Eleven använder sitt ordförråd för att t.ex. berätta och beskriva främst inom kända ämnesområden. Utvecklar även innehållet genom att t.ex. beskriva och förklara med detaljer..
Eleven utvecklar även innehållet genom att t.ex. beskriva och förklara med detaljer.. Skriver tydliga och sammanhängande texter t.ex. brev, instruktioner, och korta berättelser. Det finns en enkel "röd tråd" och struktur i dina texter.
Eleven använder sitt ordförråd för att t.ex. berätta och beskriva. Utvecklar innehållet genom att t.ex. beskriva och förklara, samt med ett varierat språk. Skriver olika slags sammanhängande texter om vardagliga situationer och ämnesområden. Det finns en "röd tråd" och struktur i dina texter.
القواعد النحويّة و تصريف الأفعال Grammatik regler, Verbböjningar
القواعد النحويّة و تصريف الأفعال Grammatik regler, Verbböjningar
Eleven har kunskaper/förmågor inom arbetsområdet grammatik. Eleven kan ha stora målet är att du ska kunna skriva korrekta och välfungerande, intressanta texter och utveckla sätt kunna använda de olika regler och normer som gäller för skrivandet i modersmål . Eleven kan identifiera ord från sex av de nio ordklasserna: Substantiv, adjektiv, verb,pronomen,konjunktioner och prepositioner. Eleven även att förstå hur vårt modersmål fungerar
Eleven kan översiktligt utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i modersmål språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken. Eleven kan med viss precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i modersmål språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.
Eleven kan med god precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i modersmål språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken. Förståelse. Eleven visar på sin förståelse genom att till viss del ge exempel och förklaringar till sambanden.
Eleven kan identifiera ord från sex av de nio ordklasserna: Substantiv, adjektiv, verb,pronomen,konjunktioner och prepositioner. Eleven kan även identifiera ordklasserna räkneord, adverb och interjektioner. Eleven har kunskaper om de olika ordklassernas egenskaper och olika former.
Eleven kan identifiera ord från sex av de nio ordklasserna: Substantiv, adjektiv, verb,pronomen,konjunktioner och prepositioner. Eleven kan även identifiera ordklasserna räkneord, adverb och interjektioner. Eleven har fördjupande kunskaper om de olika ordklassernas egenskaper och olika former.
الترجمة Översättning: Ml 7-9
الترجمة Översättning: Ml 7-9
Eleven kan översätta två språk på samma tidigt och parallellt .Sedan kan de för skriva och läsa text utan problem med mottagaren förstå. Eleven har ett tydligt och säkert sätt att använda sitt språk på. Mottagaren förstår utan problem. Efter där eleven har en struktur i språket som oftast följer hur det är uppbyggt.
Eleven kan översätta ord, begrepp och fraser på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan översätta ord, fraser och begrepp som de ofta använder.
Eleven kan översätta ord, begrepp och fraser på ett i relativt väl fungerande sätt. Eleven bygger dina resonemang på egna erfarenheter och kunskaper kring språkens uppbyggnad. Eleven gör jämförelser mellan språken och visar förståelse hur det påverkar språkens olika sätt att användas genom att konkret förklara olika fenomen.
Eleven kan översätta vardagliga ord faser och begrepp. Eleven kan översätta ord, begrepp och fraser på ett i väl fungerande sätt. Eleven kan översätta ord, begrepp och fraser från texter med olika ämnen.
Eleven kan översätta två språk på samma tidigt och parallellt " perfektet " .Sedan kan de för skriva och läsa text utan problem med mottagaren förstå.
البحوث والدّراسات الأدبيّة Skönlitteratur: - Uppsatser - Redovisning Ml 7-9
البحوث والدّراسات الأدبيّة Skönlitteratur: - Uppsatser - Redovisning Ml 7-9
الإملاء Diktamen Ml 7-9
الإملاء Diktamen Ml 7-9
Diktamen där eleverna övar på olika stavning moment och skrivregler. Eleven formulera sig och kommunicera i tal och skrift och sammanhang
العمل الجماعي والصحفي Grupparbete: Skolans tidning Ml 7-9
العمل الجماعي والصحفي Grupparbete: Skolans tidning Ml 7-9
Eleverna får arbeta i grupp och ta reda på information om ett valt ämne. Därefter ska de hålla en muntlig redovisning på ca 5-10 minuter. De ska också förbereda frågor som klassen ska besvara efter redovisningen. Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag Slutligen sammanställer eleverna ett prov med varandra , utifrån varje grupps frågor.
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan läsa olika texter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Göra jämförelse mellan modersmål och svenska språket • Ml • Ml
Göra jämförelse mellan modersmål och svenska språket • 7-9Ml
Deltar i samtal kring hur språken är uppbyggda. Gör jämförelser genom att ge enkla och konkreta exempel på likheter och skillnader mellan modersmålet och det svenska språket. Utgår från egna konkreta erfarenheter.
Deltar i samtal kring hur språken är uppbyggda. Gör jämförelser genom att ge exempel på likheter och skillnader mellan modersmålet och det svenska språket.
Deltar i samtal kring hur språken är uppbyggda. Gör jämförelser genom att ge exempel på likheter och skillnader mellan modersmålet och det svenska språket.
Deltar i samtal kring hur språken är uppbyggda. Gör jämförelser genom att ge exempel på likheter och skillnader mellan modersmålet och det svenska språket. Bygger sitt resonemang på erfarenheter och kunskaper kring språkens uppbyggnad.
Deltar i samtal kring hur språken är uppbyggda. Gör jämförelser genom att ge exempel perfekt på likheter och skillnader mellan modersmålet och det svenska språket.

Ml
Kunskapskrav årskurs 6-9 för betyget E

Färdigheter
Ja
Nej
LÄSA
Kan eleven läsa olika texter med flyt?
LÄSA
Kan eleven sammanfatta texter med koppling till tidsaspekter och orsakssammanhang av texter som eleven har läst?
SKRIVA
Kan eleven skriva olika texter (för olika sammanhang/målgrupper) med begripligt innehåll?
SKRIVA
Kan eleven i text, resonera om språkliga likheter mellan svenska och modersmålet?
TALA OCH LYSSNA
Kan eleven samtala och argumentera/föra fram sina åsikter i samtal i klassen?
TALA OCH LYSSNA
Kan eleven jämföra förhållanden i Sverige och frågor som rör hemlandet?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: